Landbruket må høyne brannberedskapen

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilgjengelig slokkeutstyr

Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet.

Selv om mange har hatt litt nedbør de siste dagene, er likevel risikoen for brann så stor mange steder, at vi går ut og oppfordrer bønder til å høyne sin brannberedskap under innhøstinga. De som ikke allerede har brannslokkerutstyr i tresker og halmpresser bør anskaffe seg dette snarest, sier Pål Arne Oulie, leder av Landbrukets brannvernkomité.

 De som også har ledige tankvogner og tanker, bør fylle disse med vann. Om det skjer noe i nabolaget, kan denne beredskapen utgjøre forskjellen på en liten brann man selv kan håndtere, og en stor og ukontrollert brann med alvorlige følger, sier Oulie.

 Landbrukets brannvernkomité er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.

Bildetekst: Dette bildet er fra den store Flatangerbrannen i 2014. Der spredde gress og lyngbrann seg med vinden,
og førte til enorme skader. Blant annet gikk over 60 bygninger tapt. Foto: Ove Magne Ribsskog, Flatangernytt 

Praktiske råd

Praktiske råd for brannsikkerhet ved innhøsting etter langvarig tørke.

Link

Kontaktinformasjon:

Pål Arne Oulie, Tlf: 482 40 607

Epost: Pal.Arne.Oulie@bondelaget.no

 


Publisert: 07.08.2018 14:49
Sist endret: 07.08.2018 15:00