Kontrollutvalget 31. oktober 2017

Møtet i kontrollutvalget 31. oktober 2017 er avlyst

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Avlyst

I samråd med leder og revisor har sekretariatet kommet frem til at det ikke er grunnlag for å gjennomføre det oppsatte møtet i kontrollutvalget 31. oktober 2017 og at det av den grunn avlyses. Både sekretariatet og revisjonen må sluttføre pågående saksbehandling av bestilte saker før de kan legges frem for kontrollutvalget til behandling.

Neste møte

Neste møte er berammet til 12.desember 2017


Publisert: 23.10.2017 13:42
Sist endret: 23.10.2017 13:45