Klimakampanje

Klimaråd for husstander i Søgne. Ukens tema utslipp fra privat persontransport

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Hvilket transportmiddel bruker du i hverdagen? (Foto: TU.no)

Utslipp fra privat persontransport

Norske husholdninger bidrar i sum til det totale CO2-utslippet. Vi reiser, kjøper, forbruker, kaster, bruker energi til oppvarming og transport, for å nevne noe. Søgne kommune vil i ukene fremover presentere råd og informasjon til kommunens innbyggere i håp om øke bevisstheten rundt temaet CO2- utslipp fra husholdninger og kanskje inspirere til å gjøre klimavennlige valg og endringer.

Veitrafikk står for ca. 60 % av klimagassutslippene fra innenlands transport i Norge. Bruken av privatbiler har økt kraftig de siste 30 årene og utgjør den største andelen av utslippene fra veitrafikken.

Behov for persontransport

De fleste husholdninger i kommunen har behov for persontransport daglig til jobb, skole, barnehage, fritidsaktiviteter og andre ærend. Reiseveien spiller ofte en avgjørende rolle for valg av transportmiddel, eksempelvis i forhold til kollektivtilbud, avstand, årstid og fysisk form. For noen er reisemålet innen rekkevidde til fots eller sykkel. El-sykkel er et reelt alternativ for mange til å dekke deler av transportbehovet gjennom året. Park and ride-løsningen på Tangvall har gjort det lettvint for mange å benytte busstilbudet for deler av reisestrekningen. I tillegg er det ladestasjon for el-bil ved Park and ride-anlegget.

Fortsatt er privatbil det mest brukte transportmiddelet og en nødvendighet for mange husholdninger. Bilindustrien er i kontinuerlig utvikling for å senke utslippene og er i dag langt bedre enn for bare få år siden. Myndighetene stimulerer i noen grad til valg av bil gjennom differensierte avgifter alt etter hva slags energi bilen bruker og hvor mye CO2 den slipper ut. Ved å legge om kjørestilen til såkalt økokjøring, kan hver enkelt spare drivstoff med så mye som 20 %.

Gunstig valg

Selv om utslipp fra nye diesel- og bensinbiler er blitt langt lavere enn for får få år siden, finnes det stadig bedre utvalg av alternativer som hybrid og stadig bedre rekkevidde på el-biler. Et klimavennlig bilvalg vil i mange tilfeller også være et privatøkonomisk gunstig valg.

Mer om utslipp

http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Kjoretoy+og+drivstoff/Klimagassutslipp

Her kan du lese mer om engangsavgift på personbiler relatert til CO2-utslipp:

http://www.tiltakskatalog.no/o-2-6.htm

Økokjøring

http://energirad-innlandet.no/transport/okokjoring

Rutetider Søgne:

http://www.akt.no/media/518243/40-42-50-H16.pdf

Ti gode grunner til å velge elsykkel:

http://klima-klaus.weebly.com/10-grunner-for-aring-velge-elsykkel.html


Publisert: 02.12.2016 10:50
Sist endret: 02.12.2016 11:02