Klimakampanje del 3

Klimaråd for husstander i Søgne. Ukens tema forbruk i norske hjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Forbruk

Siden tusenårsskiftet har vi blitt mer og mer opptatt av klimaendringer. I samme periode har CO2-utslipp fra norske husholdninger økt med 25 prosent. Økende forbruk bidrar til store klimagassutslipp fordi varene både må produseres og fraktes før de blir til avfall etter bruk.

I 2015 kjøpte vi 1.850.000 mobiltelefoner, 1.000.000 hodetelefoner, 613.000 nettbrett og 387.000 TV-apparater. De nyeste tallene fra SSB viser at hver enkelt av oss kastet 438 kilo husholdningsavfall i 2014.

Norske husstander

En norsk husstand slipper i snitt ut 22,3 tonn CO2 pr år. Figuren under viser en gjennomsnittlig fordeling på ulike kategorier. De to største, transport og oppvarming av bolig, er omtalt tidligere.

Kjøp kvalitet

Siden 1999 er forbruket av klær tredoblet. Å kjøpe kvalitet, enten det gjelder klær eller andre forbruksartikler, er et godt klimatiltak. Her kan du lese mer:

Fremtiden.no

tavarepadetduhar.no

Kjøp og selg på bruktmarkedet.

Nesten alt kan kjøpes brukt. Miljøvennlig og klimavennlig. I tillegg til bruktbutikker og loppemarkeder finnes det nå et stort marked for kjøp og salg av brukte ting på internett.

Gi bort

Ombruk eller gjenbruk er et godt miljøtiltak. Flere steder i Søgne kan man levere klær og sko til gjenbruk, nytte og glede for andre.

Fretex             

Uff  

I Søgne      

Det er også bruktbutikker i Søgne som tar imot diverse gjenstander for videre salg.

SMS-Brukt                     

Hjelperen bruktbutikk       

Resirkuler - kildesorter

Kildesortering er viktig for å skaffe råvarer som kan utnyttes til fordel både for miljøet, for økonomien og samfunnet i fremtiden.

Kildesortering blir med jevne mellomrom tatt opp til diskusjon. Men i hovedsak mener både myndighetene og bransjen at ved å kildesortere avfall er du med på å gjøre det mulig å bruke begrensede naturressurser flere ganger, for et bedre miljø i en fremtid med ressursknapphet.

Plast for eksempel er laget av råolje. Ved å gjenvinne brukt plast reduseres CO2-utslippene med to kilo for hvert kilo plast som gjenvinnes, sammenlignet med å forbrenne den. Ved gjenvinning av kartong og papp brukes en bare en fjerdedel av energien sammenlignet med produksjon fra nytt trevirke.

Naturvernforbundet             

Grøntpunkt   

Avfall Sør     

Mer informasjon

Her kan du finner flere tips og ideer

Forbruk som miljøproblem           

Slik påvirker forbruket ditt miljøet            


Publisert: 16.12.2016 14:16
Sist endret: 16.12.2016 14:30