Kemnertjenestene slås allerede sammen!

Som et ledd i den kommende kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Søgne og Kristiansand kommune allerede fra 1. april.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Slås sammen

I løpet av neste uke vil all saksbehandling foregå fra Kemnerkontoret i Kristiansand, og innbyggerne i Søgne kommune må kontakte Kemneren i Kristisandsandsregionen for eventuelle spørsmål.

Mail: post.kemneren@kristiansand.kommune.no   

Telefon: 38 07 50 00

Tilstede to dager i uka

Skatteoppkreveren, Marit Gundersen, vil være tilstede på rådhuset i Søgne to dager i uken for å ta imot eventuelle henvendelser. Kontordager i Søgne vil være tirsdag og fredag.

Hun kan bistå skatteytere med spørsmål, og eventuelt videreformidler kontakt til saksbehandlere i Kristiansand.

Skatteoppkrever eller skatteetaten?

Skatteoppkreveren har ansvar for:

  • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Inn- og utbetaling av skatter og arbeidsgiveravgift
  • Skatteavregning (etter at skattekontoret har foretatt fastsettelse (ligning)
  • Endring av kontonummer for tilbakebetaling av skatt
  • Informasjon til og kontroll av arbeidsgivere

Skattekontoret har ansvaret for

  • Utskriving av skattekort
  • Melding om flytting (folkeregisteret)
  • Behandle skattemeldingen din (ligning)
  • Fastsettelse og innkreving av merverdiavgift

Publisert: 05.04.2018 09:01
Sist endret: 05.04.2018 09:08