K3 forhandlere møtes

Navnet på den nye kommunen blir Kristiansand, det skal sitte 71 i det nye bystyret og fellesnemnda skal bestå av 31 medlemmer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Ordførerne Harald Furre, Johnny Greibesland og Astrid Hilde ble raskt enige om både navn på kommunen og hvor mange som skal sitte i det nye bystyret (Foto: Kristiansand kommune)

Det er klart etter at forhandlingsutvalgene fra Kristiansand, Songdalen og Søgne 13. juni var samlet for å komme med et mandat til fellesnemnda som skal lede arbeidet med å bygge den nye kommunen. Som kjent vedtok Stortinget 8. juni å slå de tre kommunene sammen fra 1. januar 2020.

Forhandlingsutvalg

Tre topp-politikere fra hver kommune sitter i forhandlingsutvalget.

Kristiansand: Ordfører Harald Furre (H), varaordfører Jørgen Kristiansen (KrF) og Mette Gundersen (Ap)

Songdalen: Ordfører Johnny Greibesland (Sp), varaordfører Jan Erik Tønnesland (Ap) og Ida Grødum (H).

Søgne: Ordfører Astrid Hilde (Ap), varaordfører Egel Terkelsen (FrP) og Tom Løchen (H).

I tillegg møtte rådmennene og én tillitsvalgt fra hver kommune på møtet. De tillitsvalgte på møtet var Janne Slotte fra Songdalen, Are Herdlevær fra Søgne og Pål Tjøm fra Kristiansand.

Navnevalg uten diskusjon

Navnet på den nye kommunen burde ikke være det mest kontroversielle. Vi var enige om Kristiansand i K5-avtalen. Når det gjelder antall folkevalgte, tenker vi at vi bør ha et relativt stort bystyre som gjør at vi får politisk og geografisk bredde. Jeg foreslår 67, sa ordfører Harald Furre fra Kristiansand.

Det store flertallet mener at navnet skal være Kristiansand. Dette er ingen stor sak for oss. Størrelsen på bystyret har vi ikke diskutert inngående. Vi hadde 77 som et forslag i K5. Jeg tenker at det vil være naturlig at vi er på slutten av 60-tallet et sted, sa Songdalen-ordfører Johnny Greibesland.

Jeg tenker at det sier seg litt selv at Kristiansand blir navnet. Blant annet av hensyn til næringslivet kan det være lurt å beholde Kristiansand. I kommunestyret i går hadde vi forslag om 77 representanter for å sikre representasjon også blant de små partiene, sa Astrid Hilde, ordfører i Søgne.

Tom Løchen fra Søgne foreslo 71, det sluttet møtet seg til. 

31 i nemnda

Forhandlingsutvalgene vedtok også at det skal være 31 folkevalgte i fellesnemnda. Nemnda skal velges 20. juni og ha sitt første møte tre dager senere.

Fellesnemnda blir et viktig organ, som skal fungere som er midlertidig kommunestyre fram til 2020. Da er størrelse et poeng i seg selv. Vi skal jobbe sammen i to og et halvt år, og gjøre vedtak som har demokratisk legitimitet. Det blir politiske diskusjoner i nemnda, derfor bør vi også sikre partipolitisk bredde. Jeg tror vi må diskutere antall medlemmer, og ikke at de må være dagens formannskap, sa ordfører Harald Furre i Kristiansand da han gikk gjennom utkastet til mandat.

I utkastet var det lagt opp til at fordelingen i nemnda skulle være 5 eller 7 fra Songdalen, 7 eller 9 fra Søgne og 13 eller 17 fra Kristiansand.

Ordførerne i Søgne og Songdalen hadde med seg innspill fra sine kommuner om at politikerne i formannskapene bør utgjøre fellesnemnda. Songdalen har 7, Søgne 9 og Kristiansand 13 i sine formannskap.

Jeg har tenkt at en fordeling på 5, 7 og 13 hadde vært bra. Men formannskapet vårt er tydelig på at det bør være formannskapet som utgjør fellesnemnda, sa ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen.

Flertall fra Søgne og Songdalen

Ordfører Astrid Hilde i Søgne sa at det vil lette prosessen og avklare eventuelle uenigheter mellom fellesnemnda og dagens folkevalgte organer dersom formannskapene også utgjorde nemnda.

Hun appellerte også til raushet fra Kristiansand ved å gå for en modell som gir flertall i nemda for de to minste kommunene, blant annet for å ta hensyn til

Nå har Kristiansand mulighet til å vise en raushet jeg tror innbyggerne forventer. Jeg tror ikke det blir så mye by mot land, men for Søgne og Songdalen kan det være viktig å kunne stå sammen i enkelte saker, sa Hilde.

Etter er pause fikk Harald Furre tilslutning til et kompromiss når det gjelder sammensetningen av fellesnemnda. Det går ut på at Søgne får 9, Songdalen 7 og Kristiansand 15 representanter. Kristiansand får lederen av nemnda.

Søgne og Songdalen får da flertall i nemnda, samtidig som det gir oss i Kristiansand mulighet til en litt bredere representasjon, sa Furre.

Forhandlingsutvalgene var også enige om at det skal etableres et partssammensatt utvalg for sammenslåingsprosessen. Der skal både medlemmer fra fellesnemnda og to tillitsvalgte fra hver kommune være med.

Protokoll fra møtet blir lagt ut her så snart den er ferdig.

Veien videre

Tirsdag 20. juni møtes by- og kommunestyrene i de tre kommunene til et drøftingsmøte i regi av Fylkesmannen. Rett etter drøftingsmøtet, holder by- og kommunestyrene egne møter der de formelt vedtar det som var tema på forhandlingsmøtet 13. juni.  23. juni skal fellesnemnda ha sitt første møte.


Publisert: 16.06.2017 14:27
Sist endret: 16.06.2017 14:35