Julehilsen fra ordføreren

Det har vært mange positive ting i kommunen vår det siste året. Det har likevel vært et vanskelig år for mange i Søgne.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Blant de beste i landet

Det er snart jul og igjen er det tid for å skrive noen ord til hilsen til alle innbyggere og ansatte i Søgne kommune. Det har vært mange positive ting i kommunen vår det siste året. Søgne kommune har fantastisk flotte ansatte og de gjør alle en kjempe jobb for at tjenestene i kommunen fortsatt skal være blant de beste i landet. Og nå i julehøytiden er det mange som må jobbe for å få hjulene i kommunen til å gå rundt. Jeg sender derfor alle de ansatte og særlig de som jobber i høytiden en stor takk for innsatsen.

Vanskelig år

Det har likevel vært et vanskelig år for mange i Søgne. Det er mange som har kjent denne siste tiden før jul som særlig vanskelig og krevende, meg selv inkludert.  Store deler av året som nå snart er omme har det vært mye støy rundt kommunen vår, enten det gjelder kommunereformen, arbeidsmiljøet i deler av kommunen eller politikk. Dette var året som var så bratt og hvor for mange av de gode sakene og det gode arbeidet fra de ansatte, har kommet i skyggen av det som har vært vanskelig.

Jeg skal ikke dvele mer ved det som var. Det er nå opp til andre instanser å dømme og det er nå helt opp og avgjort at Søgne kommune i 2020 skal gå inn som en del av en ny stor kommune sammen med Songdalen og Kristiansand.

Veien fremover

Jeg vil oppfordre alle til fremover å vise raushet, respekt og forståelse for ulike syn og ulike opplevelser. Ingen er bare det vi ser. Alle har vi en livshistorie og større eller mindre problemer i hverdagen. Alle har gleder og sorger i livet. Erfaringer som påvirker hvordan vi handler og samhandler og forstår andre mennesker. Det at jeg ikke kjenner meg igjen i en situasjon, betyr ikke nødvendigvis at ikke andre mennesker har opplevd situasjonen annerledes enn jeg selv - og begge opplevelser er likevel høyst reelle og sanne for den det gjelder.

Kjærlighet og fred

Julens budskap er et kjærlighets og fredsbudskap. Uansett livssyn og politisk ståsted håper jeg at du og dine bruker juleferien til å ta vare på din neste, være sammen med familie og venner og dem som gir deg fred og kjærlighet i ditt liv.

God jul ønskes dere alle. Så møtes vi over nyttår med blanke ark og fargestifter..

Julehilsen fra Ordfører Astrid Margrethe Hilde.


Publisert: 22.12.2017 10:51
Sist endret: 22.12.2017 10:58