Hurtigladestasjon på Tangvall

Det er nå mulig å søke om tilskudd til utbygging av hurtigladestasjon på Tangvall.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hvem kan søke?

Søker må være registrert i norsk foretaksregister. Søker kan samarbeide med andre ladeoperatører, eiendomsforvalter, handels- og servicevirksomheter, kraftselskaper osv.

Hva kan støttes?

 • Kommunen støtter etablering av hurtigladestasjon(er) innenfor kommunedelplan Tangvall med inntil 200 000,-
 • Prosjekter som allerede er vedtatt gjennomført eller satt i gang vil ikke motta støtte.
 • Utbygging som støttes av Enova vil ikke bli vurdert.
 • Midlene er øremerket fysisk infrastruktur, søknader om tilskudd til utredninger vil ikke bli vurdert.

Hva vil vi prioritere?

 Vurdering av følgende kriterier (opplistingen er ikke i prioritert rekkefølge):

 • Flest mulige ladepunkt.
 • Forskjellige ladekontakter
 • Ladestasjonen skal være reservert kun for elbiler. Parkeringsplassen må være tilgjengelig for alle, det vil si at den ikke kan reserveres for enkeltpersoner, firma, ansatte osv.
 • Parkeringsplassen må være hensiktsmessig plassert med tanke på sikkerhet og trafikale forhold.

Vilkår

Kommunen kan dekke inntil 50% av godkjente investeringskostnader, avgrenset oppad til 200 000 kroner. Driftskostnader dekkes ikke.Støtte utbetales på etterskudd.Søker må forplikte seg til å drive ladestasjonen i 10 år. Avtale og evt. garanti for dette inngås med kommunen.

Krav til ladestasjon

Hurtigladestasjoner skal omfatte ladepunkt(er) med følgende tre standarder:

 • Ladepunkt for AC-lading med minimum 22 kW effekt som tilfredsstiller standardene NEK EN 61851-1:2011 og NEK EN 61851-22:2002.
 • Ladepunkt for DC CHAdeMO med minimum 50 kW effekt, basert på protokoll 1.0 eller nyere og som tilfredsstiller standarden IEC 61851-23:2014.
 • Ladepunkt for DC Combo med minimum 50 kW effekt som tilfredsstiller standarden NEK EN 61851-23:2014 og NEK EN 61851-24:2014.

Det skal være mulig å lade samtidig fra minst et DC og et AC ladepunkt. Ladepunkt kan plasseres samlet eller i flere ladere på stedet. Det skal være tilstrekkelig belysning og vern for vær og vind rundt laderen, slik at tilkobling kan skje tørt og trygt.

Laderne skal være tilgjengelige også for ikke-abonnenter og må derfor tilby allment tilgjengelige betalingsløsninger som kontant, bankkort eller mobiltelefon. Betalingsløsningene skal være tilgjengelige både for norske og utenlandske kort eller telefonabonnenter.

Krav til søknad

Søknaden må inneholde nødvendig informasjon slik at kommunen kan vurdere om kravene er oppfylt.

 1. Teknisk beskrivelse av ladere med tilhørende systemer.
 2. Beskrivelse av plassering (inklusiv kart).
 3. Framdrifts- og finansieringsplan.
 4. Søknadssum.
 5. Ansvarlig kontaktperson (navn, adresse, tlf.nr, e-postadresse).
 6. Opplysninger om samarbeid med evt. andre aktører, om tiltaket.

Investeringskostnader skal spesifiseres i følgende kostnadsposter:

 • Prosjekteringskostnader.
 • Kjøp og montering av utstyr til ladepunkt.
 • Kommunikasjons- og betalingsløsninger.
 • Kabelframføring og oppgradering eller etablering av nødvendig transformator, skiltplan og skilting, oppmerking, samt nødvendig beskyttelse mot påkjørsel, vann og vind.
 • Prosjektoppfølging/byggeledelse.

Kun kostnader påløpt etter søknadstidspunktet kan inngå i kostnadspostene.

Frister og tidskrav

Søknadsfrist er 30. oktober 2016 kl 1200.

Søknad sendes i epost til postmottak@sogne.kommune.no med kopi til einar.larsen@sogne.kommune.no

Epostens emnefelt merkes «Søknad om tilskudd til hurtigladestasjon på Tangvall»

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til einar.larsen@sogne.kommune.no

Om kommunen må etterspørre dokumentasjon eller har behov for utfyllende opplysninger vil behandlingsperioden kunne forlenges fra det som er antatt.


Publisert: 05.10.2016 14:40
Sist endret: 05.10.2016 14:49