Høring av navnesak

Høring av navnesak som omfatter Skjeggåsen, Herøya, Kjærsveien, del av Repstad-veien og del av Svemmelandsveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skjeggåsen

Vei gjennom nytt boligområde beliggende i nærheten av Årosskogen (jfr. kartutsnitt) foreslås gitt navnet Skjeggåsen. Dette er det eneste kjente stedsnavnet i området (jfr. Navn i Søgne s.133), og det synes å være fullt ut representativt for beliggenheten av denne veiparsellen.

 

Herøya

I forbindelse med kommunesammenslåing Søgne-Songdalen-Kristiansand er det kommet for en dag at både Søgne og Kristiansand har områdeadressert øyer i hver sin kommune med navn Herøya.

I Kristiansand er det registrert adresser fra Herøya 1 til Herøya 377, beliggende i Randesund, mens det i Søgne kun er registrert Herøya 1 og 2, beliggende utenfor Langenes.

Løsningsforslag er å omadressere Søgnes Herøya til ny områdeadresse Langenes-Herøya.

 

Kjærsveien

I forbindelse med kommunesammenslåing Søgne-Songdalen-Kristiansand er det oppdaget at det finnes tilnærmet like eller beslektede veinavn. I Søgne finnes Kjærsveien, mens det i Kristiansand eksisterer både Andreas Kjærs vei og Kjæreveien, med mange adresser.

I Søgne løses dette ved at Kjærsveien avvikles og de 6 adressene som finnes her tillegges en forlengelse av Brunvatneveien.

 

Forlengelse/ reduksjon av veinavnene Solåsveien/ Svemmelandsveien

Skillet mellom veinavnene Solåsveien og Svemmelandsveien går i dag ved kommunegrensen mellom Marnardal og Søgne. Dette er uheldig jfr. Kartverkets Adresseveileder kap.4; En adresseparsell skal utgjøre en enhet med start og sluttpunkt på naturlige geografiske steder, slik som vegkryss, vegdeler ved broer eller andre klare naturlige punkt.

Det foreslås derfor at veinavnet Solåsveien forlenges ca 110 m inn i Søgne kommune, til avkjøringen mot Svemmelandsveien 253, som vil utgjøre et mer naturlig skille mellom Svemmelandsveien og Solåsveien enn hva tilfellet er i dag.

Forlengelse/ reduksjon av veinavnene Eiksåveien/ Repstadveien

Skillet mellom veinavnene Eiksåveien og Repstadveien går i dag ved kommunegrensen mellom Marnardal og Søgne. Dette er uheldig jfr. Kartverkets Adresseveileder kap.4.

Det foreslås derfor at veinavnet Eiksåveien forlenges ca 1,5 km inn i Søgne kommune, til veikrysset Repstadveien/ Skuggedalsveien, som vil utgjøre et mer naturlig skille mellom Eiksåveien og Repstadveien enn hva tilfellet er i dag.

Konsekvens ved denne endringen vil være at fritidsbygg ved Kimestadvannet adresseres til Eiksåveien.

Høringsfrist:

16.03.2018

 

Kunngjøringer


Publisert: 27.02.2018 08:27
Sist endret: 27.02.2018 08:42