Helsefremmende hjemmebesøk

Skal skape økt trygghet til eldre for en aktiv og meningsfylt hverdag.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?I disse dager får alle 78 åringer i Søgne kommune tilbud om hjemmebesøk (Foto: Utviklingssenter.no)

Flere eldre

Antall eldre over 67 år i Norge vil i 2060 være om lag 1,5 millioner mot 0,6 millioner i 2009.  Helseminister Bent Høie presenterte sommeren 2016 det han kalte en pakke med ny eldreomsorgspolitikk. Dette innebærer at alle kommunene skal innføre forbeyggende hjemmebesøk for eldre. Kommunene kan selv velge hvilken aldersgruppe dette skal gjelde. Søgnes politikere bestemte sommeren 2016 at helsefremmende hjemmebesøk skulle bli en ordinær tjeneste i Søgne kommune.

78- åringer

I Søgne kommune får alle innbyggere som er født i 1939 i disse dager et informasjonsbrev om  tilbudet. De fleste 78- åringer er stort sette aktive og har gode hverdager. Det kan allikevel oppstå uforutsette ting og vi ønsker å være i forkant av dette, sier sykepleier i Søgne kommune Liv Solfrid Vikse.

Økt fokus

Formålet med helsefremmende hjemmebesøk er å skape økt trygghet, slik at hver enkelt kan fortsette å ha en aktiv og meningsfylt hverdag. På hjemmebesøk kan vi bistå med råd, veiledning og informasjon som kan ha betydning for den eldres hverdag, livskvalitet og helse, sier Vikse. Vi kan også gi informasjon om kommunens offentlige og private tilbud. Et av hovedpunktene i denne nye samhandlingsreformen er økt fokus på helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid blant eldre.

Frivillig

Vi ser frem til å ta fatt på dette arbeidet og håper vi kan besøke alle våre 78- åringer i Søgne kommune. Avslutningsvis vil jeg nevne at besøk fra oss er selvfølgelig helt frivillig, sier Liv Solfrid Vikse.


Publisert: 16.02.2017 13:22
Sist endret: 16.02.2017 13:53