Eiendomsgebyrer 2018

Gebyrer for Ingeniørvesenet og Arealenheten ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Søgne kommunestyret vedtok i møte 14.12.17 i sak 131/17 gebyrer for følgende tjenester:

Vannforsyning, avløp, slamrenovasjon, feiing og tilsyn, avfallsrenovasjon, parkering, kai og havn, graving, leie av grunn og kommunal småbåthavn.

 

Søgne kommunestyret vedtok også i samme møte i sak 132/17 følgende gebyrer for arealforvaltningen:

Bygge- og delingssøknader, søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven, behandling av plansaker, saker i medhold av matrikkelloven og eierseksjonsloven samt behandling av jordlovs- og konsesjonssaker.

For fullstendige prislister 

Trykk her


Publisert: 24.01.2018 09:19
Sist endret: 24.01.2018 09:45