Forbud mot åpen ild i skog og mark.

Forbudet gjelder fra 15. april til 15 september.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


 

Generelt bålforbud

Mellom 15. april og 15. september er det et generelt bålforbud. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark. Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan altså grille på stranden, så lenge det er god avstand til skog og vegetasjon.

Det er du som må vurdere om det er forsvarlig, brannvesenet gir ikke tillatelse til brenning. Det er alltid ditt ansvar at brannen ikke kommer ut av kontroll.

Forholdsregler:

  • Undersøk om det er forsvarlig med bålbrenning i det aktuelle området
  • Ta hensyn til vindretning og skogbrannfare (yr.no)
  • Sørg for god avstand til andre brennbare ting
  • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
  • Hold oppsyn med bålet til enhver tid
  • All brenning i tettbebygde strøk skal unngås så langt det er mulig

Helse og forurensing

Utendørs brenning må ikke medføre fare for helsemessig ulempe, jf. forskrift om miljørettet helsevern § 9. All røyk kan være giftig, og den som vurderer å brenne utendørs må derfor først forsikre seg om at røyken ikke er til fare eller plage for andre mennesker og dyr i omgivelsene. En må være spesielt oppmerksom på dette i boligområder, samt i nærheten av barnehager, skoler, sykehjem og andre institusjoner. Det er forbudt å brenne avfall, jf. forurensningsloven § 7. Alt avfall, herunder bildekk, trykkimpregnert og malt trevirke, isolasjonsmateriale og plast, skal leveres til godkjente mottak. Brenning av rent trevirke, f.eks. tørt hageavfall, bråtebrenning, halmbrenning i jordbruket og flatebrenning i skogbruket er tillatt, så fremt kommunens lokale forskrifter ikke sier noe annet.

Saken er hentet fra Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS nettside: https://www.kbr.no/

Kontakt

Ved spørsmål omkring forbudet; ta kontakt med Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS 

Tlf: 478 14 000 (08.00-15.30) eller på e-post: kbr@kbr.no 

 

Skogbrann meldes til nødnummer: 110

 


Publisert: 15.04.2019 11:04
Sist endret: 15.04.2019 11:16