Forbud å gjøre opp ild

Brannsjefene i Agder har besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren meget stor (Foto: Pixabay)

Aktsomhet

I aktsomhetskravet ligger det både en plikt til å vurdere risikoen for brann og ta egnede forholdsregler for å minimere risikoen. I denne vurderingen må man ta hensyn til selve aktiviteten og til brannfaren i omgivelsene. Forholdsreglene skal være slik at risikoen blir liten. Dersom risikoen er for stor, skal aktiveten stoppes. Med dagens situasjon vil det ikke være aktsomt å gjøre opp ild eller utføre aktivitet som kan medføre brann.

Lite nedbør

Grunnet svært lite nedbør er skogbrannfaren nå meget stor i Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Hvor og når gjelder forbudet?

Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark som skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbane-linje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets og kommunenes nettsider.

Dispensasjon

Eventuell søknad om dispensasjon må tas opp med lokalt brannvesen.


Publisert: 06.07.2018 08:28
Sist endret: 06.07.2018 08:31