Fikk boligdrømmen oppfylt

Rita Helene Hansen hadde lenge drømt om å få kjøpe sin egen bolig. Drømmen ble til virkelighet med startlån fra Husbanken.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Rita Helene Hansen fikk boligdrømmen oppfylt med startlån fra Søgne kommune. Her sammen med saksbehandler Odd-Arne Rasmussen (Foto: Irene Seljenes)

Fikk boligdrømmen oppfylt

Rita Helene Hansen hadde lenge drømt om å få kjøpe seg sin egen bolig. Hun ønsket å komme nærmere sin familie som er bosatt i Søgne og ikke minst ønsket hun å skaffe en stabil og trygg plass for seg selv og sin 1,5 år gamle datter.

Selv om Rita har en stabil fast inntekt, var det ingen banker som kunne tilby henne boligfinansiering. De stiller krav til egenkapital og hennes inntekt var ikke høy nok. Hun valgte derfor å søke om startlån til Søgne kommune og nå er boligdrømmen oppfylt. 1. november flyttet den lille familien inn i sin egen eide bolig. Nå ser hun frem til å kunne sette sitt eget preg på deres nye hjem og hun ser lyst på fremtiden. I første omgang skal jeg fikse litt i hagen, slik at vi kan nyte utsikten og at min datter kan leke trygt. På lang sikt ønsker jeg å renovere kjøkkenet og sette inn varmepumpe, men jeg må spare litt først. Det er mye jeg kan gjøre uten at det koster så mye, sier Rita.

- Vi mottok søknaden om startlån fra Rita i sommer, sier saksbehandler i Søgne kommune Odd-Arne Rasmussen. Vi avtalte et møte for å gå gjennom søknaden og se på økonomien hennes sammen. Husbanken har krav om hvem vi kan innvilge startlån til, så det første vi ser på når vi får inn en søknad er om søker innfrir kriteriene. Rita er ung ufør og aleneforsørger, hun har en fast stabil, men lav inntekt. Det vil si at hun har ikke mulighet til å spare opp egenkapital og får ikke lån i vanlig bank.

Dokumentasjon

Rita hadde gjort et grundig forarbeid og kunne dokumentere sin inntekt med månedlige utbetalinger de siste tre månedene og lagt ved skattemeldinger fra de to siste årene i søknaden. I vårt møte gikk vi gjennom hvordan Ritas økonomi var når hun måtte leie bolig. Dette for først og fremst se om hun har et sparepotensiale. Deretter så vi på hvordan økonomien hennes ble ved å eie sin egen bolig finansiert med startlån fra Husbanken.

Rita har ikke egen bil, hun har ikke pådratt seg dyr forbruksgjeld eller har andre store utgifter. På tross av hennes lave inntekt kunne vi se at hun kunne klare å betjene startlånet ved siden av alle andre utgifter. Siden det ikke er krav om egenkapital for å få startlån, kunne vi derfor innvilge søknaden med full finansiering og oppfylle Ritas drøm om sin egen bolig.

Startlån som virkemiddel

- Det er alltid like hyggelig å innvilge søknader om startlån og se gleden dette gir, men det er vanskelig å måtte gi avslag. Det er mange ulike skjebner der ute i kommunen. Startlånet brukes nå mer til å hjelpe vanskeligstilte inn på boligmarkedet eller beholde den boligen de har. Startlånet er blitt et bedre virkemiddel til fattigdomsbekjempelse.
Men det er ikke bare startlån vi forvalter i kommunen. Vi tilbyr også ulike tilskudd og bostøtte, avslutter saksbehandler Odd-Arne Rasmussen

Startlån, tilskudd og bostøtte

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig og som heller ikke har mulighet til å spare. Dette er for eksempel barnefamilier, personer som mottar trygd eller offentlige ytelser, boliglåntakere med gjelds problemer eller personer med sosiale eller helsemessige utfordringer. Tidligere var unge i etableringsfasen en målgruppe, men nå settes det krav til sparing fra Husbanken, slik at en kan spare opp nødvendig egenkapital og søke lån i vanlig bank. Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og hvor lenge det kan være aktuelt å bli boende i boligen, kan leie av bolig våre et godt alternativ.

Hva kan jeg får startlån til?

I hovedsak benyttes startlån til kjøp av bolig. Hvis det er mulig å få grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen topp finansiere. I tilfeller der det ikke er mulig å oppnå grunnfinansiering i privat bank, kan kommunen fullfinansiere.  

Du kan også få:

  • Hjelp til å bli boende i boligen du har
  • Refinansiering av et dyre lån hvis du står i fare for å miste boligen ved tvangssalg
  • Utbedring av bolig
  • Tilpasning av bolig
  • Nybygget bolig
  • Toppfinansiering

Hvor mye kan jeg låne?

Kommunen vurderer hvor mye startlån du kan ha og om du eventuelt har behov for tilskudd i tillegg til startlånet.

Viktige forutsetninger for å få startlån:

  • Du må kunne betale renter og avdrag på lånet, og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold.
  • Boligen må være egnet for husstanden over tid, og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo.
  • Hovedregelen er at du søker startlån i den kommunen du ønsker å kjøpe bolig i.

Tilskudd

Søgne kommune tilbyr også tilskudd til boligetablering og tilpasning av bolig. Tilskudd til boligetablering er til personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig. Hvor mye tilskudd som blir gitt er avhengig av økonomien og hvor stort startlån som skal betjenes. Noen har et behov for å kunne tilpasse boligen sin, slik at de kan fortsette å bo i den selv med nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Bostøtte

Søgne kommune samarbeider med Husbanken bostøtteordningen. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er Husbanken som fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren

Vil du vite mer?

Her kan du lese mer om hva Søgne kommune tilbyr i samarbeid med Husbanken. Har du spørsmål ta kontakt med servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Startlån og tilskudd

Bostøtte

Husbanken


Publisert: 06.11.2017 09:05
Sist endret: 06.11.2017 09:26