Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Etter en vekstsesong med ekstrem tørke, er det mange bønder som vil søke om erstatning for avlingssvikt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


(Foto: Kjellfrid Straume / Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Avlingssvikt

Her finner du en kort beskrivelse av ordningen og hva som er viktig å huske når du skal søke. Du finner også tips til hvor du finner mer utfyllende informasjon.

Jordbruksforetak må melde fra til kommunen når skaden oppstår dersom det kan bli aktuelt å søke erstatning. Melding til kommunen er nødvendig for at det skal være mulig å komme på befaring og få dokumentert skaden og årsaken til den. I tørkeåret 2018 har departementet lempet på kravet om at kommunene skal ut på stedlig kontroll i 10 % sakene

Infomateriell

Info-folder erstatning avlinssvikt

Eksempelsøknad grovfor med husdyr

Beitelogg avlingssvikt

Link til utfyllende info fra Fylkesmannen


Publisert: 20.08.2018 14:02
Sist endret: 20.08.2018 14:12