Ekstraordinært kommunestyre

Innkalling til ekstraordinært kommunestyremøte 12. juni i forbindelse med kommunereformen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innkalling

Ordfører Astrid Hilde innkaller til ekstraordinært kommunestyremøte 12. juni kl. 17.30 i kommunestyresalen i forbindelse med kommunereformen.

Fylkesmannen har anbefalt at forhandlingsutvalget som har vært med i den tidligere prosessen, samles i forkant av møtet 20.06.17 for å forhandle og forberede fellesmøtet den 20.06.17

Ordfører i Søgne har avtalt med sine ordførerkollegaer at en slik forhandling kan skje den 13.06. kl 13.00

Vedtak

Kommunestyret må derfor vedta hvem som skal møte i forhandlingsutvalget den 13.06 og hva som skal være deres mandat når det gjelder de punktene som er nevnt i innkallingen til fellesmøtet fra fylkesmannen:

  • Navn på den nye kommunen
  • Antall medlemmer i det nye kommunestyret
  • Fellesnemda
  • Mandat for fellesnemda
  • Sammensetning av fellesnemda
  • Partssammensatt utvalg
  • Revisor for fellesnemda
  • Andre forhold som bør med i den kongelige resolusjonen

Ordinær møteinnkalling og sakspapirer blir publisert innen kort tid.

Forbehold

Til orientering er innkallingen under forutsetning av at stortinget i vedtak 8 juni, vedtar sammenslåing av Kristiansand , Søgne og Songdalen til en ny kommune.


Publisert: 06.06.2017 10:06
Sist endret: 06.06.2017 10:11