Eiendomsskattelister 2017

Skattelister for eiendomsskatt for 2017 er klare

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Hva er skatten på din eiendom for 2017? (Foto: N247)

Eiendomsskatt 2017

Skatteliste for eiendomsskatt for 2017 er utlagt for offentlig gjennomsyn i minst 3 uker på servicetorget i Søgne rådhus , jfr eiendomsskattelovens §15.

Se eiendomsskattelisten

Hva er eiendomsskatt?

Søgne kommune innførte eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen i 2009.  

Da eiendomsskatten ble innført i 2009, ble alle eiendommene taksert. Hovedregelen er at denne taksten skal stå i 10 år. Ved endring av eiendommer og nye eiendommer blir det holdt ny takst. Taksten blir satt av ekstern takstmann og sakkyndig nemd. Sakkyndig nemd består av 2 profesjonelle takstmenn samt et bygningskyndig medlem, som alle er lokalkjente i kommunen.

Det blir av taksten trukket fra 15%, i tillegg blir det gitt et bunnfradrag per boenhet eiendommen er registrert med. Per dags dato er bunnfradraget 800 000,-. Eiendomsskatten blir da beregnet med 2 promille av beløpet som står igjen etter fradragene.

Eksempel for en bolig med 1 boenhet: 

Takst: 2 270 000
- Reduksjonsfaktor 15%: (340 500)
- Bunnfradrag: (800 000)
= Skattegrunnlag x sats 1129500 x 2 promille
Eiendomsskatt per år i kroner: 2259

Kommunestyre kan hvert år i forbindelse med budsjettbehandligen gjøre endringer i bunnfradraget.


Publisert: 03.03.2017 12:14
Sist endret: 03.03.2017 12:30