Deler du og naboen brønn?

Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres hos mattilsynet. Registering er gratis.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet.
Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med
drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på
mattilsynet.no.

Registreringen kan gjøres enkelt fra mobiltelefonen

Registreringen er gratis, og Mattilsynet har utviklet et enkelt mobiltilpasset skjema til formålet. I
skjemaet registrerer du vannforsyningssystemets plassering ved å markere stedet i et kart, og det er
kun noen få tilleggsspørsmål som skal besvares.

Mange fordeler med å registrere vannforsyningssystemet

Kommunen får tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Når kommunen har oversikt
over den geografiske plasseringen til de ulike vannforsyningssystemene, kan vi bruke denne
informasjonen i vårt arbeid. En slik oversikt kan for eksempel være uunnværlig når kommunen legger
planer for bruken av arealene rundt brønnen og brønnområdet. Oversikten gjør det mulig for oss å
vurdere hensyn til drikkevannskildene på et tidlig tidspunkt.

Drikkevannet skal være trygt – også fra små vannforsyningssystem

I januar 2017 kom en ny drikkevannsforskrift, som satte tydeligere krav til trygt drikkevann også fra
små vannforsyningssystem. Kravet om at alle vannforsyningssystemer skal være registrert står i
drikkevannsforskriften § 17. En presis definisjon av hva et vannforsyningssystem er kan du lese i
drikkevannsforskriften § 3, bokstav k. Informasjon til de minste vannforsyningssystemene gir nyttig
informasjon som er spesielt beregnet for små vannforsyningssystem.

Har du spørsmål til registreringen? Ta kontakt med Mattilsynets sentralbord på 22 40 00 00, og spør
om å få snakke med din lokale avdeling.


Publisert: 16.04.2018 08:27
Sist endret: 16.04.2018 08:45