Brudd på vannledning

Som et føre-var-prinsipp anbefaler kommunen at vann til drikking og matlaging gis et oppkok inntil ny beskjed blir gitt.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Brudd på vannledning

Det er oppstått et vannbrudd grunnet anleggsarbeider ved Toftelandsveien/Kleplandsveien. Berører store deler av Tangvall. Trykket kan derfor bli redusert eller forsvinne helt. Det er satt i gang arbeid for å utbedre dette. Vannet vil bli satt på uten nærmere varsel, og kan være misfarget, spyl godt med utekrana

Kok vannet

Som et føre-var-prinsipp anbefaler kommunen at vann til drikking og matlaging gis et oppkok inntil ny beskjed blir gitt.

Dette gjelder kun Tangvall og de berørte er varslet med sms. De som er berørt av kokeanbefalingen vil få en ny sms når det anbefalingen oppheves.

Råd fra Folkehelseinstituttet

HVA SKAL DU GJØRE NÅR DET VARSLES AT VANNET MÅ KOKES?

WHAT DO YOU DO WHEN THE AUTHORITIES OR YOUR WATER SUPPLIER ISSUES A “BOIL WATER ADVISORY”?

 

 


Publisert: 11.10.2018 15:36
Sist endret: 11.10.2018 15:47