Bredbånd i distriktene

Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Innspill

Alle som ønsker å gi innspill til en utbygging av bredbånd i Søgne (foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres her til å gjøre det innen 14. juni 2018.

Forutsetninger

En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen ordninga skal gjelde for. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden.

Hvor?

Søknad planlegges i denne omgang for området Kimestad -Myran

Det er de som har mindre enn 30 mbit/s som det kan gis støtte til. De som har mindre enn 10 Mbit/s skal gis prioritet.  Lokale bidrag må utgjøre minst 25 %

Frist

Konstruktive innspill gjør at det blir enklere for kommunen å lage en god søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.

  • Frist for innspill er 14. juni 2018.
  • Innspillene sendes på e-post til postmottak@sogne.kommune.no  og merkes «bredbåndsutbygging innspill».
  • Kontaktperson for spørsmål er Kenneth Fedog, tlf 91560980.
  • Kunngjøring skjer kun på Søgne kommunes hjemmeside.

Vil du vite mer? 

Mer informasjon om statlig støtte til bredbåndsutbygging kan fås på hjemmesida til Post og teletilsynet: www.nkom.no


Publisert: 14.05.2018 15:10
Sist endret: 14.05.2018 15:12