Boligtilskudd til etablering og tilpasning

Søgne kommune har mottatt årets bevillinger av boligtilskudd til etablering og tilpasning. Nå skal pengene tildeles befolkningen i Søgne kommune

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Etablering og tilpasning

Tilskudd til etablering og tilpasning skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskudd til etablering kan gis til enkeltpersoner til oppføring, kjøp og refinansiering. Mens tilskudd til tilpasning skal bidra til å gjøre boligen bedre egnet for å ivaretabehovene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søgne kommune skal nå tildele pengene til dem som trenger det. For ytterligere informasjon om krav og søknadsskjema.

Boligtilskudd


Publisert: 28.04.2016 12:39
Sist endret: 28.04.2016 12:49