Boligprogram for nye Kristiansand på høring

Et felles utarbeidet boligprogram for nye Kristiansand som nå legges ut på høring i åtte uker, etter vedtak i Fellesnemnd.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Arbeidsgruppa for nye Kristiansands første boligprogram er ferdig med sitt arbeid, og Boligprogrammet for nye Kristiansand 2020 - 2023 legges nå ut på høring i 8 uker. Gruppa er plassert foran modellen av Kristiansand, som nå må utvides med Søgne og Songdalen. Fra venstre Harald Karlsen, Vibeke Wold Sunde, Line Baasland og Thor Skjevrak. Foto: Ragna Marie Henden

Arbeidsgruppa for nye Kristiansands første boligprogram er ferdig med sitt arbeid, og Boligprogrammet for nye Kristiansand 2020 - 2023 legges nå ut på høring i 8 uker. Gruppa er plassert foran modellen av Kristiansand, som nå må utvides med Søgne og Songdalen. Fra venstre Harald Karlsen, Vibeke Wold Sunde, Line Baasland og Thor Skjevrak. Foto: Ragna Marie Henden

Boligprogram for nye Kristiansand på høring

En arbeidsgruppe for Søgne, Songdalen og Kristiansand har utarbeidet et felles boligprogram for nye Kristiansand som nå legges ut på høring i åtte uker, etter vedtak i Fellesnemnda

Boligprogram for nye Kristiansand 2020- 2023

- Dette boligprogrammet er det første for nye Kristiansand, og vil omfatte perioden 2020-2023. Boligprogrammet vil legge grunnlag for kommunens handlingsprogram og budsjett. Det er dermed et styringsredskap for kommunen og i forhold til private parter, sier Line Baasland i Kristiansand kommune.

 

Boligprogrammet var oppe til behandling i Fellesnemnda 28. mai, med vedtak om å legge forslaget ut på høring.

Boligprogrammet viser en oversikt over Søgne, Songdalen og Kristiansand kommunes utbyggingspolitikk, og tabell over utbyggingsområdene i kommunene. Boligprogrammet gir også en oversikt over nasjonale og lokale rammebetingelser i hver av kommunene, som er vektlagt i forbindelse med utarbeidelse av boligprogrammet. Videre inneholder boligprogrammet oversikt over befolknings- og boligutvikling, befolkningsprognoser og prognose for framtidig boligbehov i den nye kommunen. Prognosene for befolkning og boligbehov viser at nye Kristiansand har god boligarealreserve både på kort og lang sikt, og at store deler av boligbehovet kan realiseres innenfor eksisterende tettsted.

Dagens politikk for de «gamle» kommunene gjelder inntil det foreligger ny kommuneplan (samfunnsdel/arealdel) og utbyggingspolitikk for nye Kristiansand. Den nye kommunen skal for perioden 2020-2023 tilrettelegge for et byggevolum på ca 800 boliger pr. år.

Arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa for boligprogrammet har bestått av Thor Skjevrak i Songdalen kommune, Torkjell Tofte i Søgne kommune, Anne Marit Tønnesland i Søgne kommune, Vibeke Wold Sunde i Søgne kommune, Harald Karlsen Kristiansand i kommune og Line Baasland i Kristiansand kommune.

På høring i 8 uker

Boligprogrammet sendes på høring fra 14. juni til 9. august.

Boligprogrammet

Du kan også hente et ferdig trykket eksemplar følgende steder:

  • Servicetorvet i Rådhuskvartalet i Kristiansand
  • Rådhustorget på Nodeland i Nodeland kommune
  • Servicetorvet på Tangvall i Søgne kommune

Eventuelle merknader til forslag til Boligprogram sendes innen 9.8.2019 til.

Her er link til elektronisk svarskjema, ellers kan du sende merknad her:

per epost:

Post.teknisk@kristiansand.kommune.no

per post:

Kristiansand kommune

Teknisk dir. stab

Postboks 417

4604 Kristiansand

Vennligst påfør merknaden sakens referansenummer: 201908135.

Kontakt

Thor Skjevrak i Songdalen kommune, tlf: 381 8 3412

Torkjell Tofte i Søgne kommune, tlf: 926 03 776

Vibeke Wold Sunde i Søgne kommune,  tlf: 997 66 173

Harald Karlsen i Kristiansand kommune, tlf: 906 84 797

Line Baasland i Kristiansand kommune, 906 23 775


Publisert: 13.06.2019 13:26
Sist endret: 13.06.2019 13:39