Besøkshjem søkes

Barneverntjenesten for Kristiansandregionen avdeling Søgne og Songdalen søker etter besøkshjem.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er et besøkshjem?

Å være besøkshjem innebærer å ta imot et barn eller en ungdom en eller flere helger per måned. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Slektninger kan også være besøkshjem.

Det stilles ikke krav til formell utdanning for å bli et besøkshjem. Personlig egnethet er det viktigste; at man er trygge, engasjerte og omsorgsfulle voksne i en stabil livssituasjon. Videre er det viktig med overskudd av tid og krefter, samt god helse. I tillegg kreves det god vandel.

Det utbetales godtgjøring på døgnbasis dersom man stiller hjemmet sitt til disposisjon som besøkshjem. I tilfeller der barnet/ungdommen har psykiske og/eller fysiske funksjonshemminger vil det være naturlig å bruke høyere betalingssatser enn de som er veiledende.

Barneverntjenesten søker

Besøkshjem til

  • et søskenpar på 2,5 og 3,5 år annen hver helg
  • gutt på 2,5 år en helg i månenden. Gutten har en bror på 1 år og etterhvert kan det være behov for besøkshjem til han også.
  • et eldre søskenpar en helg i måneden.

Ønsker du å bli besøkshjem for noen av disse barna ta kontakt med Henriette Myhren Noding i Barneverntjenesten Kristiansand avdeling Søgne og Songdalen.

Enhet for psykisk helse og habilitering søker

Besøkshjem til

  • 12 år gammel jente en helg i måneden

Ønsker du å bli besøkshjem til denne jenta ta kontakt med Helene Tånevik i Enhet for psykisk helse og Habilitering på telefon 952 56 804

 


Publisert: 06.05.2016 09:31
Sist endret: 06.05.2016 09:50