Avlingssvikt

Meld fra til kommunen dersom tørken og varmen ser ut til å gi betydelig avlingssvikt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Meld fra

Jordbruksforetak må melde fra til kommunen når skaden oppstår dersom det kan bli aktuelt å søke erstatning. Melding til kommunen er nødvendig for at det skal være mulig å komme på befaring og få dokumentert skaden og årsaken til den. I tørkeåret 2018 har departementet lempet på kravet om at kommunene skal ut på stedlig kontroll i 10 % sakene.

Dokumenter skaden

Søker har også et selvstendig ansvar for å dokumentere skaden. Kommunen skal måle opp fôrlageret ved innsett. Søker må dokumentere avling som er solgt i skadeåret. Korn som er ensilert til grønnfôr må også dokumenteres – med regning om det er solgt eller som en adskildt del av rundballelageret. Raigras sådd etter korn kommer i 2018 ikke til fratrekk i erstatningsberegningen og trenger derfor ikke dokumenteres.

Erstatningsordningen gjelder for avlingsskader som er en direkte følge av klimatiske forhold. Dersom avlingsnivået i vekstgruppa totalt for sesongen kommer under 70 % av gjennomsnittet i grunnlagsårene, kan det gi rett på erstatning. Foretakets dokumenterte avling i fem av de siste seks årene gjelder som grunnlag for salgsproduksjoner. For grovfôrproduksjon til egne husdyr er grensa 70 % av fastsatt normavling for området. Egenrisikoen er altså 30 %.

Søknadsfrist

Frist for søknad er 31. oktober 2018

Vil du vite mer?

Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen

Avlingssvikt - klimabetingede tap

 

 


Publisert: 16.07.2018 09:10
Sist endret: 16.07.2018 09:47