Årsmelding 2016

Søgne kommunes årsmelding og regnskap for 2016 behandles i kontrollutvalget 16. mai og kommunestyret 22. juni

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Rådmannen i Søgne kommune Kim Høyer Holum vil takke alle ansatte for innsatsen. (Foto: N247)

Hva er årsmelding?

Årsmeldingen gir en oversikt over hele bredden i kommunens virksomhet ikke bare på økonomi, men også utviklingen på de ulike tjenesteområdene og resultater fra og oppfølging av bruker- og medarbeiderundersøkelsene. Årsmeldingen rapporterer på målene som ble satt i økonomiplanen for 2016, slik at den ferske medarbeiderundersøkelsen først kommer i økonomiplanen/årsmeldingen for 2017, sier rådmann Kim Høyer Holum.

Høyt aktivitetsnivå

Årsmeldingen viser et høyt aktivitetsnivå i Søgne kommune. Kommunen er i vekst, antall ansatte øker og vi investerer i moderne lokaler både innenfor oppvekst- og pleie og omsorgssektoren. Vi ser også tydelige spor etter satsingen på forebygging og barn og unge de siste årene, ikke minst gjennom økte ressurser til kommunehelsetjenesten.

Gode resultater

Resultatene er gjennomgående gode både på økonomi, men ikke minst på bruker- og medarbeiderundersøkelser der det fremgår at et stort flertall av de ansatte trives på jobb. I det foreløpige kommunebarometeret for 2017, som rangerer alle norske kommuner basert på 141 ulike nøkkeltall og justerer for inntektsnivå, kommer Søgne ut som nummer 37 av 428 kommuner. Slike resultater ville ikke vært mulig uten flinke og engasjerte medarbeidere, og jeg vil takke alle for innsatsen, avslutter rådmann Kim Høyer Holum.

Les årsmeldingen

Årsmelding 2016


Publisert: 26.04.2017 13:00
Sist endret: 26.04.2017 13:20