Arbeidet med ny E39

Les mer om fremdriftsplanen og hvordan anleggsarbeidene vil kunne påvirke innbyggerne og omgivelsene, samt invitasjon til informasjonsmøte.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Bilde:nyeveier.no

Ny E39

Arbeidet på den nye E39 gikk inn i utførende fase i oktober/november 2018 og aktivitetene øker stadig i omfang. AF Anlegg opplyser at selv om det er utarbeidet planer for at anleggsarbeidene skal foregå på en slik måte at de ikke påvirker omgivelsene mer enn nødvendig, vil et slikt betydelig anlegg uansett påvirke nærområder i form av blant annet at innbyggere vil allerede nå kunne se at rydding av den nye veitraseen er påbegynt, samt økt trafikk i anleggsperioden.

Åpent informasjonsmøte

Nye Veier og Af Gruppen inviterer til åpent informasjonesmøte.

Biblioteket på Søgne rådhus tirsdag 12. mars kl 17.30 – 19.00

Nye Veier og AF Gruppen vil informere om fysiske forhold knyttet til selve anleggsvirksomheten i tiden som kommer. 

Følgende skjer i Søgne fremover:

  • Øst for Trysfjorden etableres det adkomst ned til selve brufundamentet. I tillegg skal det etableres 2 rundkjøringer på eks. E39 i 2 omganger. Arbeidet med rundkjøringer starter ca. 01.03
  • I Hellersdalen arbeides det med å utvide adkomst opp til tverrslager for Søgnetunellen samt at det skal etableres rundkjøring på eks. E39 ca. 01.04. I dette området vil det bli mye anleggsdrift. Driving av tunell starter i uke 17.
  • På Monan skal det etableres ett stort og komplisert kryss samt at det skal bygge bru over eksisterende E39 mot Volleberg. Arbeid i området har startet opp og man holder blant annet på med riving av eksisterende bebyggelse.
  • På Lohnelier er arbeidet startet opp samt etablering av Årdalen kulvert. I dette området skal det skal etableres ett stort og komplisert kryss.
  • Arbeider i forbindelse med Tverråna bru og Tag bru har startet opp.
  • Hogst er startet for hele linja.

Publikumshenvendelser ny E39

Helge Ramsfjell (tlf. 916 16 278), samfunnskontakt i AF Gruppen, har ansvaret mot publikum, media o.l. i forbindelse med forhold som måtte dukke opp ved utbygging av ny E39 innenfor Søgnes område.

Det er opprettet en mail der alle kan sende spørsmål og andre henvendelser.

post-e39@afgruppen.no

AF Anlegg ber om at henvendelser konkretiseres mest mulig. Disse henvendelsene blir mottatt og loggført i et transparent system som også Ny Veier har fullt innsyn i.

Lenker

Nye Veier E39 Kristiansand vest – Mandal øst

AF Gruppen

Video


Publisert: 27.02.2019 08:26
Sist endret: 27.02.2019 09:35