Anbefaling om koking av vann

Oppdatert informasjon om berørte områder etter brudd på vannledning i Toftelandsveien/Kleplandsveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Berørte områder

Det er oppstått et vannbrudd grunnet anleggsarbeider ved Toftelandsveien/Kleplandsveien. Berører store deler av Tangvall. Trykket kan derfor bli redusert eller forsvinne helt. Det er satt i gang arbeid for å utbedre dette. Vannet vil bli satt på uten nærmere varsel, og kan være misfarget, spyl godt med utekrana

Kommunen gikk i går bredt ut med varsel om at vann til drikking og matlaging gis et oppkok for å sikre at alle mulige berørte i et utvidet området ble varslet

I bildet under fremkommer det at innenfor det området som er merket rødt, fremdeles anbefales at vann til drikke og matlaging gis et oppkok først inntil nytt varsel blir gitt.

I området som er merket grønt, har kommunen friskemeldt vannet og det kan trygt drikkes og brukes til matlaging.

Kommunen at sendt sms varsel til både de innenfor det røde og det grønne området.

Kok vannet

Som et føre-var-prinsipp anbefaler kommunen at vann til drikking og matlaging gis et oppkok inntil ny beskjed blir gitt.

Dette gjelder kun Tangvall og de berørte er varslet med sms. De som er berørt av kokeanbefalingen vil få en ny sms når det anbefalingen oppheves.

HVA SKAL DU GJØRE NÅR DET VARSLES AT VANNET MÅ KOKES?

WHAT DO YOU DO WHEN THE AUTHORITIES OR YOUR WATER SUPPLIER ISSUES A “BOIL WATER ADVISORY”?

Fikk du ikke sms-varsel?

Følg denne lenken

Sms-varsel


Publisert: 12.10.2018 09:24
Sist endret: 12.10.2018 09:38