100 meters beltet

Endret tolkning av reglene for bygging innenfor 100-metersbeltet langs sjøen.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Endret tolkning

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har endret tolkningen av plan- og bygningslovens § 1-8, slik at det nå er et generelt byggeforbud innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, også innenfor eldre reguleringsplaner, dersom det ikke er fastsatt byggegrense.

Departementet har fram til nå lagt til grunn at reguleringsplaner vedtatt etter tidligere plan- og bygningslov, uten byggegrense, skulle gjelde inntil de ble endret, opphevet, erstattet eller satt til side av ny plan etter plan- og bygningsloven av 2008. Med dette menes at byggeforbudet ikke skulle gjelde i områder som var omfattet av reguleringsplan eller strandplan, samt områder som i arealdelen til kommuneplanen var lagt ut til byggeområder.

Dispensasjon

Den nye tolkningen gjør at et hvert byggetiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjøen, vil være avhengig av dispensasjon for å kunne gjennomføres, hvis det ikke er fastsatt byggegrense utenfor tiltaket mot sjøen. Vi gjør oppmerksom på at dette også vil gjelde tiltak som etter plan- og bygningslovens § 20-5 er unntatt ordinær søknadsbehandling.

Vil du vite mer

Les tolkningen

Har du spørsmål?

Om du er usikker på om et tiltak du ønsker å gjennomføre blir rammet av endringen, kan du kontakte kommunens byggesakskontor på rådhuset. Byggesakskontoret i Servicetorget står til tjeneste med informasjon, veiledning, kart, nabooppgaver og skjemaer.

Kontoret er betjent av en byggesaksbehandler, og er åpent for både profesjonelle søkere, og deg som har planer om et mindre byggetiltak som du kan utføre selv.

Åpent 08.30 - 15.00 hver dag. Telefon 90 25 24 21


Publisert: 28.04.2017 09:26
Sist endret: 28.04.2017 09:33