Aktuelt

 • Forbud mot åpen ild i skog og mark.

  Forbudet gjelder fra 15. april til 15 september.

  Les mer

 • Strandryddesesongen er i gang!

  Strandryddeuka er Norges største nasjonale dugnad og finner sted 29. april til 5. mai

  Les mer

 • Kommunal bolig til salgs

  Innholdsrik tomannsbolig i barnevennlig område, med 3 soverom, til salgs i Krogan 36.

  Les mer

 • Den grenseløse kulturskolen

  Kulturskolen går i front og er den første tjenesten som gjøres tilgjengelig for alle innbyggerne i nye Kristiansand. Mer enn 2000 elever får nå et stort og variert tilbud spredt på 27 ulike steder.

  Les mer

 • Tømming av tette tanker og septik i april

  Tømming av tette tanker fra boliger som nås med tankbil, vil bli utført i uke 14,15 og 16.

  Les mer

 • Invitasjon til kurs i biovarme

  Mandag 1. april arrangerer vi kurs i biovarme for deg som vurderer flisfyringsanlegg- eller vedkjel.

  Les mer

 • Leie av båtplass

  Faktura for leie av båtplass i Solta kommunale småbåthavn er på vei

  Les mer

 • Søknadsfrist for treningstider i haller og gymsaler 2019-20

  Søknadsfristen er 1. april 2019.

  Les mer

 • Eiendomsskatt 2019

  Eiendomsskatteliste 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn.

  Les mer

 • Vil du være en gledesspreder i sommer?

  Vi gjentar suksessen fra i fjor med sommerjobb for ungdommer.

  Les mer

 • Arbeidet med ny E39

  Les mer om fremdriftsplanen og hvordan anleggsarbeidene vil kunne påvirke innbyggerne og omgivelsene, samt invitasjon til informasjonsmøte.

  Les mer

 • Aktivitetsvenn for demente

  Bli med å bidra til en bedre hverdag for kommunens seniorer.

  Les mer

 • Valg 2019: frist for listeforslag

  Frist for innlevering av listeforslag til kommunevalget 2019 er forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

  Les mer

 • Voksenopplæring: Grunnskole/ Spesialundervisning

  Søknadsfrist hovedopptak skoleåret 2019/2020: 01.03.19.

  Les mer

 • Nav Søgne

  NAV Søgne holder stengt 15. februar.

  Les mer

 • Trafikksikkerhetskonferansen 2019

  Trafikksikkerhetskonferansen 2019 er i år 13. februar på Scandic Sørlandet. Påmelding innen 06. februar 2019

  Les mer

 • Tilbud fra Vest-Agder-Museet

  Gratis inngang til Vest-Agder-Museet for asylsøkere, flyktninger og familier berørt av fattigdom.

  Les mer

 • Søknadsfrist for tilskuddsordning innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner

  Søknadsfristen er 31. januar 2019

  Les mer

 • Drømmestipendet 2019

  Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

  Les mer

 • Julehilsen 2018

  Julehilsen fra ordføreren

  Les mer

 • - Ikke ta med barna på voksenfest

  Kommuneoverlegen oppfordrer til måtehold.

  Les mer

 • Nytt innbyggermagasin på vei hjem til deg

  Samtlige husstander i Søgne, Songdalen og Kristiansand får innbyggermagasin hjem i posten.

  Les mer

 • Brosjyre om egenberedskap

  Brosjyre om egenberedskap kommer nå ut til alle landets husstander.

  Les mer

 • Offentlig høring Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019 – 2022

  Økonomiplan 2019 – 2022 og Årsbudsjett 2019 legges ut til offentlig høring med frist 13. desember 2018 kl 12.00

  Les mer

 • Vannmåleravlesning 2018

  Nå er det på tide å lese av vannmåleren for alle husstander og hytter i Søgne kommune. Fristen er 20.12.2018

  Les mer

 • Kommunale eiendomsgebyrer 2019

  Søgne kommunestyret vedtok i møte 22.11.18 i sak 117/18 gebyrer for følgende tjenester:

  Les mer

 • Informasjon om vår nye kommunale barnehage

  Havåsen barnehage skal etter planen åpne i august 2019.

  Les mer

 • Tømming av tanker fra hytter og bolig på fastland og sjø

  Vil bli utført i uke 47, 48 og 49

  Les mer

 • Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

  En film for alle med interesse for utdanning i Aust- og Vest-Agder.

  Les mer

 • Endre veinavn

  Offentlig ettersyn og høring av nytt veinavn i Høllen

  Les mer

 • NAV Søgne

  NAV Søgne holder stengt tirsdag 6. november

  Les mer

 • Livslyst etter kreft

  Kurset - Livslyst når det røyner på, har påmeldingsfrist 26. oktober.

  Les mer

 • Cool Planning Utstilling

  Arbeidet er utstilt i biblioteket på rådhuset i Søgne fra 22. oktober til 02. november

  Les mer

 • Råd om egenberedskap

  Dette bør du ha som beredskapslager hjemme, i følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

  Les mer

 • Asfaltering i Fåmyråsen og Grønngjelet uke 42 og 43

  Arbeidet med å asfaltere nytt lag asfalt på Famyråsen og Grønngjelet begynner i slutten av uke 42

  Les mer

 • Oppheving av kokeanbefaling

  Vi har besluttet å oppheve anbefalingen av kokevarselet av drikkevann

  Les mer

 • Anbefaling om koking av vann

  Oppdatert informasjon om berørte områder etter brudd på vannledning i Toftelandsveien/Kleplandsveien

  Les mer

 • Brudd på vannledning

  Som et føre-var-prinsipp anbefaler kommunen at vann til drikking og matlaging gis et oppkok inntil ny beskjed blir gitt.

  Les mer

 • Adkomst til Helsehuset

  På grunn av pågående bygging av ny lekeplass på torget er nærmeste gangadkomst fra vest inn mot hovedinngang til helsehuset stengt.

  Les mer

 • Siste frist for gratis HPV-vaksine

  Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Tilbudet er for kvinner født 1991 eller senere.

  Les mer

 • Invitasjon til kulturaktører

  Nye Kristiansand inviterer kulturaktører til møte om tilskuddsordninger, mandag 8. oktober kl. 18.00 – 20.00 i Songdalen rådhus

  Les mer

 • Vedlikehold på hovedvannledningen til Langenes

  Arbeidet utføres i tidsrommet fra kl 09.00 til 18.00 torsdag 27.09.2018.

  Les mer

 • Fare for kraftig vind

  Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel om svært kraftig vind, oransje nivå, gjeldende for fredag 21.09 i tiden 12.00-22.00.

  Les mer

 • Velkommen til Urban Lounge i Søgne rådhus

  En uformell samlingsplass for alle som ønsker å snakke og drømme om hvordan vår fremtid i nye Kristiansand kan se ut!

  Les mer

 • Refleksvester til alle barnehagebarn

  Nullvisjonen har i samarbeid med Repstad Anlegg gleden av å invitere alle barnehagebarn i Søgne til Tangvall mandag 24. september 2018.

  Les mer

 • Sommerlesfesten 2018

  Søgne Bibliotek inviterer til Sommerlesfest onsdag 19.09 kl 1730-1900

  Les mer

 • Nye åpningstider

  Byggesakskontoret innfører nye åpningstider fra og med 10.september 2018

  Les mer

 • Oppgraderingen av torvet på Tangvall

  Arbeidet er påbegynt

  Les mer

 • Åpen kontordag om kommuneplanen

  Onsdag 22. august har planavdelingen åpen kontordag fra kl. 0800 - 1700.

  Les mer

 • Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

  Etter en vekstsesong med ekstrem tørke, er det mange bønder som vil søke om erstatning for avlingssvikt.

  Les mer

 • Opphevelse av totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og utmark

  Totalforbudet på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark oppheves.

  Les mer

 • Landbruket må høyne brannberedskapen

  Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen.

  Les mer

 • Tilskudd frivillige organisasjoner

  - søknadsfrist 31. august 2018

  Les mer

 • Tømming av tette tanker i august

  Utføres i uke 31, 32 og 33

  Les mer

 • Vannpost

  Drikkevann / dusj

  Les mer

 • Hagevanning

  Ingeniørvesenet innfører forbud mot bruk av vannspreder

  Les mer

 • Avlingssvikt

  Meld fra til kommunen dersom tørken og varmen ser ut til å gi betydelig avlingssvikt

  Les mer

 • Redusert åpningstid

  Byggesakskontoret vil ha redusert åpningstid frem til og med fredag 04.08.18

  Les mer

 • Gledesspredere

  Ungdom trenger arbeid, de eldre trenger aktivitet og kommunen trenger arbeidskraft. 30 ungdommer under 18 år jobber som gledesspredere i Søgne kommune

  Les mer

 • Postlister

  Les mer

 • Forbud å gjøre opp ild

  Brannsjefene i Agder har besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

  Les mer

 • Digital versjon av innbyggermagasinet

  Her er den digitale versjonen av juni-utgaven av innbyggermagasinet for nye Kristiansand.

  Les mer

 • Tilskudd til turstier

  Utlysning av midler til vedlikehold, opprusting og bygging av turstier og turveier i Søgne.

  Les mer

 • Byggesakskontoret stengt

  Byggesakskontoret holder stengt førstkommende fredag 22.juni fra kl. 11.30

  Les mer

 • St.Hans bål

  Værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte steder

  Les mer

 • Kartlegger strømnettet på Agder

  Agder Energi Nett har satt i gang en omfattende kartlegging av lavspentnettet på Agder.

  Les mer

 • Ekstraordinært møte i formannskapet

  NY TID!  Formannskapet innkalles til ekstraordinært møte

  Les mer

 • Hei til Hav 2018

  Gratis folkefest for Søgne og Songdalen 17. juni

  Les mer

 • Møte i kommunestyre

  Søgne kommunestyre innkalles til møte torsdag 21. juni kl. 17.30

  Les mer

 • Tømming av tette tanker

  Tømming av tette tanker fra hytter som nås med tankbil, vil bli utført i uke 25, 26 og 27.

  Les mer

 • Skatteoppgjøret

  Når kommer skattepengene?

  Les mer

 • Hva er viktig for deg

  Hva er viktig for deg dagen markeres i hele landet 06. juni, også i Søgne

  Les mer

 • Informasjonsmøte

  Velkommen til åpent informasjonsmøte om ny statlig barnevernsinstitusjon i Søgne torsdag 07. juni kl. 19

  Les mer

 • Hagevanning i Søgne

  Hagevanning i Søgne tillates kun mellom kl. 19.00 og 23.00. Vi ber alle respektere disse tidene, om ikke kan det bli innført total forbud mot hagevanning

  Les mer

 • Bading frarådes

  Grunnet kloakkutslipp i Søgneelva frarådes det å bade på Høllesanden frem til og med 29. mai

  Les mer

 • Totalt bålforbud

  Brannvesenet har med bakgrunn i økende skogbrannfare nedlagt forbud om grilling/bål utendørs (unntak grilling i egen hage) fra og med i dag

  Les mer

 • Hytterenovasjon

  Etter en vinter med mye snø og tilhørende utfordringer er alle hytterenovasjonspunktene i Søgne åpnet

  Les mer

 • Kommunestyre 24.05.18

  Søgne kommunestyre innkalles til møte torsdag 24. mai kl. 17.30

  Les mer

 • Tour des Fjords i Søgne

  Verdens beste syklister i verdens vakreste omgivelser og 22. mai kommer de til Søgne

  Les mer

 • Bredbånd i distriktene

  Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene.

  Les mer

 • Rådmannens ledergruppe

  Dette er kandidatene som er innstilt til rådmannens ledergruppe i Nye Kristiansand

  Les mer

 • Dårlig internettilgang eller mobildekning?

  Nå har du muligheten til både å bevise dette og til være med og påvirke fremtidens internett-tilgang.

  Les mer

 • Besøk av - Eldre- og folkehelseministeren ved Søgne omsorgssenter

  8. mai 2018 besøker Åse Michaelsen Søgne og får høre mer om et initiativ der enslige eldre samles for å spise sammen.

  Les mer

 • Program for 17. mai i Søgne 2018

  Årets program for 17. mai er klar.

  Les mer

 • Den store strandryddedagen 2018

  Vi oppfordrer privatpersoner, lag og foreninger til å plukke avfall i og ved vann og sjø hele året, men spesielt nå om våren.

  Les mer

 • Deler du og naboen brønn?

  Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres hos mattilsynet. Registering er gratis.

  Les mer

 • Kemnertjenestene slås allerede sammen!

  Som et ledd i den kommende kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Søgne og Kristiansand kommune allerede fra 1. april.

  Les mer

 • Startlån og tilskudd

  Søgne kommune har tilgjengelige midler til startlån, tilskudd til etablering og tilpasning for 2018

  Les mer

 • Tilskudd til rydding av beitegrunn

  Søknadsfrist settes til 1. mai. Det kan søkes på prosjekter som er påbegynt i 2018.

  Les mer

 • Søknadsfrist for treningstider i haller og gymsaler 2018-19

  Søknadsfristen er 6. april 2018.

  Les mer

 • Tømming av tette tanker og septik i april

  Gjennomføres i ukene 14 til 17

  Les mer

 • Endring i oppstart Plan- og miljøutvalgsmøtet 21.03.2018

  Plan- og miljøutvalget skal på befaring før møtet starter onsdag 21.03.2018.Ordinært møte har en forventet oppstart kl 09:30.

  Les mer

 • Sykle til jobben 2018

  Gratis for alle som bor eller jobber i Søgne kommune. Alle aktiviteter teller!

  Les mer

 • Alarmtelefon for barn og unge

  Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge er nå tilgjengelig hele døgnet for innbyggere i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand.

  Les mer

 • Internasjonal lunsj på Tangvall torv

  Nydelige retter fra forskjellige land. Fredag 16. mars kl. 11.00

  Les mer

 • Eiendomsskatt 2018 - offentlig ettersyn

  Nå kan du sjekke eiendomsskatten for 2018

  Les mer

 • Nytt tidspunkt for Plan- og miljøutvalget 28.02.2018

  Oppstart kl 0900 i kommunestyresalen.

  Les mer

 • Høring av navnesak

  Høring av navnesak som omfatter Skjeggåsen, Herøya, Kjærsveien, del av Repstad-veien og del av Svemmelandsveien

  Les mer

 • Forskerfabrikkens sommerskole i Søgne

  I samarbeid med Forskerfabrikken arrangerer Søgne kommunene sommerskole. Sommerskolene arrangeres på Nygård skole i uke 26 og uke 33

  Les mer

 • Sikring av barn i bil

  Nullvisjonen inviterer småbarnsforeldre, besteforeldre og andre som trenger å vite hvordan du kan sikre barn i bil.

  Les mer

 • Leif Hüberts Legat 2018

  Det deles ut midler til støttetiltak for unge og hjelp til humanitære og sosial innsats i Søgne kommune.

  Les mer

 • Eiendomsgebyrer 2018

  Gebyrer for Ingeniørvesenet og Arealenheten ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2017

  Les mer

 • Ungdomsprosjektet

  Vi har nå åpnet for påmelding til ungdomsprosjektet 2018 i alle kommuner som er tilsluttet Nullvisjonen.

  Les mer

 • Nasjonal pårørendeundersøkelse

  En nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

  Les mer

 • Melding om renset utslipp

  Mandag 15.01.2018 vil renset avløpsvann slippes ut i Solta båthavn

  Les mer

 • Sommerjobbmesse

  Nav Søgne og Søgne Kommune arrangerer Sommerjobbmesse - onsdag 24. januar 2018

  Les mer

 • Tilskudd til frivillige organisasjoner

  Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner med søknadsfrist 31. januar 2018

  Les mer

 • Nyttårsaften 2017

  Velkommen til nyttårsmarkering på Årosveden og Eidsveden med stort felles fyrverkeri

  Les mer

 • Ny henteordning for plastemballasje

  Innsamling av plastemballasje starter i februar. Du får utdelt plastsekker. Avfall Sør henter plastemballasjen samme dag som papp og papir

  Les mer

 • Julehilsen fra ordføreren

  Det har vært mange positive ting i kommunen vår det siste året. Det har likevel vært et vanskelig år for mange i Søgne.

  Les mer

 • Trenger flere trygge fosterhjem for ungdom

  8 av 10 fosterforeldre sier de aldri ville vært foruten det å være fosterhjem.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning 2017

  Nå er det på tide å lese av vannmåleren for alle husstander og hytter i Søgne kommune. Fristen er 20.12.2017

  Les mer

 • Økonomiplan 2018-2021

  Les formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021

  Les mer

 • Sms-varslinger fra kommunen

  Av og til kan det være behov for kommunen å varsle sine innbyggere ved vannstenging og arbeid på vann- og avløpsledningene.

  Les mer

 • Vannstegning tirsdag 21.november

  Gjelder Buheiveien og deler av Eikeheiveien.

  Les mer

 • Økonomiplan 2018 - 2021

  Kursen som ble satt i 2017-budsjettet holdes fast i rådmannens forslag til budsjett, men på investeringssiden foreslås det imidlertid relativt store endringer.

  Les mer

 • Fikk boligdrømmen oppfylt

  Rita Helene Hansen hadde lenge drømt om å få kjøpe sin egen bolig. Drømmen ble til virkelighet med startlån fra Husbanken.

  Les mer

 • Borgerlig vigsel

  Kommunene overtar borgerlige vigsler fra 1. januar 2018

  Les mer

 • Kontrollutvalget 31. oktober 2017

  Møtet i kontrollutvalget 31. oktober 2017 er avlyst

  Les mer

 • Gatelys

  Nå kan du melde inn feil og mangler på gatelys i Søgne kommune i vårt nye digitale feilmeldingssystem.

  Les mer

 • Store nedbørsmengder

  Fra fredag til søndag ventes mye nedbør i deler av Agder og Telemark.  Vær varsom, følg trafikkmeldinger og meld fra.

  Les mer

 • Refleksdagen

  Selv om du ser bilen ser ikke bilisten deg hvis du går uten refleks i mørket. 19. oktober er refleksdagen.

  Les mer

 • Rådmann for nye Kristiansand

  Camilla B Dunsæd instilles som prosjektleder og fremtidig rådmann for nye Kristiansand

  Les mer

 • Sluttedagen

  Tenker du på å slutte å røyke og snuse, men finner ikke den rette anledningen? Gjør et forsøk på Sluttedagen 23. oktober

  Les mer

 • Nye Kristiansand

  Nå finner du nyheter og informasjon om kommunesammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen samlet på ett sted.

  Les mer

 • Bli bøssebærer

  Vil du være med å gå årets viktigste søndagstur? Bli bøssebærer for TV- aksjonen 2017 søndag 22. oktober.

  Les mer

 • Informasjon om flom

  De siste dagers nedbør gir begrenset fremkommelighet på veier i Søgne kommune

  Les mer

 • Valgresultat

  Søgne kommune har hatt 77,4 % fremmøteprosent under stortingsvalget 2017

  Les mer

 • Gratis sjøfugljakt

  Åpen gratis jakt på sjøfugl, kråke og mink på fra 10. september

  Les mer

 • Prosjektplan Nye Kristiansand

  Fellesnemnda for Nye Kristiansand har vedtatt en rekke strategiske grep for videre arbeid

  Les mer

 • Åpning av Lunde skole

  Torsdag 24. august er det offisiell åpning av Lunde skole

  Les mer

 • Jeg kjører grønt

  Jeg kjører grønt 2017 starter 28. august

  Les mer

 • Stengt vei

  Tråneveien nord for Trånevannet holder stengt torsdag 24. august i perioden kl. 08.30 - 17.00

  Les mer

 • Tilskudd

  Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. Søknadsfrist 31. august 2017:

  Les mer

 • Skolestart høsten 2017

  Elever og foreldre ønskes vel møtt til nytt skoleår. Første skoledag er torsdag 17. august

  Les mer

 • Forhåndsstemming valg 2017

  Forhåndsstemming foregår i perioden fra 10. august 2017 til 08. september 2017.

  Les mer

 • Stortingsvalget 2017

  Her kan du stemme på valgdagen 11. september 2017

  Les mer

 • Glimt av hverdagen

  Søgne kommune ønsker å gi et glimt inn i hverdagen og oppgavene til noen av de mange avdelingene i kommunen.

  Les mer

 • Hagevanning

  Søgne kommune har hagevanningsrestriksjoner vår og sommer. Hagevanning tillates kun mellom kl. 19.00 - 23.00

  Les mer

 • Første møte i fellesnemda

  Fellesnemnda går nå i gang med å ansette prosjektleder for sammenslåingen og framtidig rådmann i den nye kommunen.

  Les mer

 • Søgne på topp

  Søgne kommune rangeres som en av landets beste kommuner i Kommunebarometeret

  Les mer

 • K3 møter på nett TV

  Kristiansand, Søgne og Songdalen har felles møte om sammenslåingen. Møtet sendes på nett-TV.

  Les mer

 • K3 forhandlere møtes

  Navnet på den nye kommunen blir Kristiansand, det skal sitte 71 i det nye bystyret og fellesnemnda skal bestå av 31 medlemmer

  Les mer

 • Digital radio

  21. juni slukkes NRKs radiokanaler på FM. De kommersielle, riksdekkende kanalene følger etter 15. september

  Les mer

 • Tømming av tette tanker

  Juni/juli tømming av tette tanker fra hytter på fastland.

  Les mer

 • Ekstraordinært kommunestyre

  Innkalling til ekstraordinært kommunestyremøte 12. juni i forbindelse med kommunereformen

  Les mer

 • Øvelse Gjallarhorn

  8. - 14. juni vil Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre årets hovedaktivitet i Kristiansandsområdet.

  Les mer

 • Midler til OpenMind

  OpenMind har søkt midler og fått inn hele 115 000,- Hva skal pengene brukes til?

  Les mer

 • Moped og MC dag med opplæring

  Nullvisjonen har gleden av å invitere ungdom til Vamoen motorsport bane i Finsland tirsdag 6. juni kl. 1800

  Les mer

 • Stolt rådmann

  Rådmannen er stolt og takker alle ansatte etter dialogmøte med fylkesmannen

  Les mer

 • Kommunestyret

  Møte i Søgne kommunestyre onsdag 24. mai 2017

  Les mer

 • Lokaldemokrati undersøkelse

  Hvordan opplever du lokaldemokratiet?

  Les mer

 • 100 meters beltet

  Endret tolkning av reglene for bygging innenfor 100-metersbeltet langs sjøen.

  Les mer

 • Den store strandryddedagen

  Ta med god humør, hansker og søppelsekker. Lørdag 6. mai går den store strandryddedagen av stabelen.

  Les mer

 • Årsmelding 2016

  Søgne kommunes årsmelding og regnskap for 2016 behandles i kontrollutvalget 16. mai og kommunestyret 22. juni

  Les mer

 • Ferie for alle

  Røde Kors tilbyr gratis sommeropphold for barn i alderen 11 - 14 år 3 - 7 juli på Kragerø Resort

  Les mer

 • Trekkfuglene kommer

  Mattilsynet trenger hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøver

  Les mer

 • Tømming av tanker

  I april blir det tømming av tette tanker og septik tanker i Søgne kommune

  Les mer

 • Medarbeiderundersøkelse

  Søgne kommune har motiverte og fleksible ansatte

  Les mer

 • Skattemelding 2016

  Selvangivelsen bytter navn til skattemelding. Se skattemeldingen fra 04. april

  Les mer

 • Kick off

  Invitasjon til ungdom i aldersgruppen 8. - 10. klasse. 26.-30. juni

  Les mer

 • Produksjonstilskudd i jordbruket

  Søgne kommune inviterer til informasjonsmøte om nytt system for produksjonstilskudd.

  Les mer

 • Digitalisering og miljø

  Søgne kommune sender post digitalt som både sparer penger og miljø. Har du digital postkasse?

  Les mer

 • Treningstider 2017 - 2018

  Søknadsfristen for trening og arrangementstider sesongen 2017 - 2018 er 20.april 2017

  Les mer

 • Selvangivelsen bytter navn

  Selvangivelsen bytter navn til skattemelding.

  Les mer

 • Tilskudd for bredbåndsutbygging

  Søgne kommune vurderer å søke om tilskudd til utbygging av bredbånd

  Les mer

 • Eiendomsskattelister 2017

  Skattelister for eiendomsskatt for 2017 er klare

  Les mer

 • Forskrift for husholdningsavfall

  Høring av forslag til revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

  Les mer

 • Åpen dag ny E39

  Onsdag 1. mars inviterer Nye Veier til åpen dag om ny E39

  Les mer

 • Helsefremmende hjemmebesøk

  Skal skape økt trygghet til eldre for en aktiv og meningsfylt hverdag.

  Les mer

 • Send sikker elektronisk post

  Nå kan du sende brev og dokumenter til Søgne kommune elektronisk og helt sikkert

  Les mer

 • Hva gjør egentlig kommunen?

  Har du noen gang tenkt over hva kommunen gjør?

  Les mer

 • Søgne er en smart kommune

  Søgne er en foregangs kommune i Norge innenfor digitale og tekniske løsninger

  Les mer

 • Detaljregulering for Høllen

  Arbeidet med detaljplanen i Høllen avsluttes

  Les mer

 • Innmeldingsfrist 1. klasse

  Minner om at innmeldingsfristen for førsteklassinger er satt til 1. Februar for skoleåret 2017/2018

  Les mer

 • Delshir Asaad fra tv-serien "Flukt" på NRK

  Delshir Asaad har vært med i dokumentaren Flukt som går på NRK.

  Les mer

 • Lag og foreningsoversikt

  Alle som søker kulturmidler, treningstider og arrangementstider må registreres i lag og foreningsoversikten

  Les mer

 • Kurs til næringsdrivende

  Skatteetaten tilbyr gratis kurs til næringsdrivende i Søgne kommune

  Les mer

 • Frikort for helsetjenester

  Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester.

  Les mer

 • Nyttårsaksjonen 2017

  Invitasjon til nyttårsaksjonen 05.01.2017. En markering av alvorlige ulykker på vegene.

  Les mer

 • Orientering

  Målet er et bedre samarbeid gjennom rolleavklaringer og spilleregler.

  Les mer

 • Klimakampanje del 3

  Klimaråd for husstander i Søgne. Ukens tema forbruk i norske hjem

  Les mer

 • Skattekort 2017

  Nå kan du sjekke skattekortet ditt for 2017

  Les mer

 • Klimakampanje del 2

  Klimaråd for husstander i Søgne. Ukens tema energibruk i hjemmet.

  Les mer

 • Klimakampanje

  Klimaråd for husstander i Søgne. Ukens tema utslipp fra privat persontransport

  Les mer

 • Økonomiplan 2017 - 2020

  Les formannskapets innstilling til økonomiplan 2017 - 2020

  Les mer

 • Revisjon av kommuneplanen

  Søgne kommune har startet opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning 2016

  Nå er det på tide å lese av vannmåleren for alle husstander og hytter i Søgne kommune. Fristen er 20.12.2016

  Les mer

 • Tømming av tanker

  Tømming av tanker fra hytter og bolig på fastland og sjø

  Les mer

 • Ny kommunalsjef helse og omsorg

  Svein Resset er ansatt som ny kommunalsjef for helse og omsorgsektoren i Søgne kommune

  Les mer

 • Økonomiplan 2017 - 2020

  Rådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020 foreslår relativt små endringer og store investeringer.

  Les mer

 • Samhandlingsrapport

  Kommuneledelsen har satt i verk tiltak for å sikre et bedre tverrfaglig samarbeid.

  Les mer

 • Gratis HPV vaksine

  Søgne helsestasjon tilbyr gratis HPV vaksine til alle kvinner fra november 2016.

  Les mer

 • Fra ide til marked for landbruket

  Innovasjon Norge Agder inviterer bønder og landbruksgründere til seminar

  Les mer

 • Refleksdagen

  Torsdag 20.10.2016 er det den nasjonale refleksdagen og Nullvisjonen markerer denne.

  Les mer

 • Ny sentral kartdatabase

  Søgne kommune er den første kommunen i landet som tar i bruk sentral kartdatabase.

  Les mer

 • Regionsvinnere i beintøft

  Klasse 7A ved Langenes skole er kåret til regionsvinnere i beintøft konkurransen 2016

  Les mer

 • Hurtigladestasjon på Tangvall

  Det er nå mulig å søke om tilskudd til utbygging av hurtigladestasjon på Tangvall.

  Les mer

 • Informasjonsmøte

  Informasjonsmøte om produksjonstilskudd og gjødslingsplan mandag 10. oktober kl. 19.00

  Les mer

 • Jeg kjører grønt 2016

  Årets kampanje går fra mandag 29. august til 2. desember, med påmelding fra 22. august.

  Les mer

 • Nullvisjonen lanserer trafikkvettregler

  Fra før har vi både fjellvettregler og sjøvettregler. Nå lanseres regler for trafikkvett

  Les mer

 • Opptak og opplag av båter

  I høst er det mulighet for opptak hver tirsdag og torsdag i september i Høllen og Solta båthavn.

  Les mer

 • Kurs for næringsdrivende

  Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis.

  Les mer

 • Tømming av tette tanker

  Her kan du sjekke når tette tanker fra boliger og hytter som nås med tankbil vil bli utført

  Les mer

 • Skolestart 2016

  Her finner du oversikt over når du eller dine skal møte til første skoledag høsten 2016

  Les mer

 • Torvesanden

  Visste du at Torvesanden er et av de mest spennende områdene i kommunen i forhold til biologisk mangfold?

  Les mer

 • Sommerhilsen fra ordfører Astrid M Hilde

  Jeg ønsker dere alle en god og solrik sommer, med mange fine smeigedager i godt og lykkelig lag.

  Les mer

 • Åpning av gang- og sykkelvei

  24. juni ble en stor dag for Pernille og Håkon i Spiren barnehage. De fikk klippe snora da regionens vakreste gang- og sykkelvei ble åpnet på Linnegrøvani Søgne.

  Les mer

 • Skatteoppgjør

  Når kommer skattepengene?

  Les mer

 • Søgne kommune har ansatt elevombud

  Søgne formannskap har vedtatt å ansette Tone Martha Sødal (48) som landets første kommunale elevombud.

  Les mer

 • Regionens varkreste gang- og sykkelvei

  24. juni åpnes Kristiansandsregionens vakreste gang- og sykkelvei i Søgne.

  Les mer

 • Valgresultat kommunesammenslåing

  Her kan du se valgresultatet og lese protokoll fra folkeavstemningen om kommunesammenslåing.

  Les mer

 • Avløpsutslipp i Søgneelva

  Bading frarådes i Søgne elva, Årossanden og Høllesanden

  Les mer

 • Søgne kommune fylkesvinnere

  Søgne kommune er fylkesvinnere i Forbrukerrådets kommunetest 2016.

  Les mer

 • Forslag til oppgradering av Tangvall torg

  Nå kan du se forslagene til oppgradering av torget på Tangvall i biblioteket.

  Les mer

 • Folkeavstemning kommunesammenslåing

  Forhåndsstemmegivning i forbindelse med rådgivende folkeavstemming om kommunesammenslåing foregår på Rådhuset i perioden 09.mai til 03.juni.

  Les mer

 • Sommercamp 2016

  Kulturhuset OpenMind inviterer ungdommer fra 13 til 18 år til sommercamp

  Les mer

 • Ny løsning for fastlegeordningen

  Mandag 6. juni kommer det en ny nasjonal IKT- løsning for fastlegeordningen

  Les mer

 • Sommertilskudd 2016

  Funksjonshemmede i Søgne kommune kan søke om tilskudd til sommerturer eller sommerleir.

  Les mer

 • Besøkshjem søkes

  Barneverntjenesten for Kristiansandregionen avdeling Søgne og Songdalen søker etter besøkshjem.

  Les mer

 • Mobbing i barnehagen

  De kommunale barnehagene i Søgne hadde tirsdag 26. april felles foreldre og personalmøte.

  Les mer

 • Boligtilskudd til etablering og tilpasning

  Søgne kommune har mottatt årets bevillinger av boligtilskudd til etablering og tilpasning. Nå skal pengene tildeles befolkningen i Søgne kommune

  Les mer

 • Lunde skole til finalen i musikkpris

  Lunde skole til finalen i Veslefrikkprisen 2016

  Les mer

 • Står du i manntallet?

  Du må stå i manntallet for å få en godkjent stemmegivning om kommunesammenslåing i Søgne kommune

  Les mer

 • Bli med på Strandryddedagen 7. mai

  Søgne kommune oppfordrer alle innbyggere til å bli med på den årlige Strandryddedagen 7. mai. Sammen kan vi gjøre strendene fri for plast og søppel.

  Les mer

 • Debattmøte om kommunesammenslåing

  Onsdag 27. april kl. 18:00 avholdes debattmøte om kommunesammenslåing.

  Les mer

 • Statlig støtteordning for bredbåndsutbygging

  Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forvalter en statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd. Søgne kommune vurderer å søke om tilskudd.

  Les mer

 • Oppgradering av utearealene på Tangvall

  Rambøll er engasjert av Søgne kommune for å lage en utomhusplan for torget og gågatene på Tangvall. Kan vi få mer aktivitet på Tangvall?

  Les mer

 • Nye Kristiansand og Nye Søgne

  Nye Kristiansand og Nye Søgne publiserer avis og nettportal

  Les mer

 • Nye Kristiansand

  Viktig informasjon rett i hånda

  Les mer

 • Folkemøte om kommunesammenslåing

  Onsdag 06.04.2016 kl. 18:00 avholdes folkemøte om kommunesammenslåing

  Les mer

 • Selvangivelse 2015

  Fra 31. mars kan du se selvangivelsen din for inntektsåret 2015.

  Les mer

 • Sykle til jobben 2016

  I 2015 var Vest Agder det beste fylket i hele landet. Klarer vi det samme i 2016?

  Les mer

 • Konkurranse offentlig innkjøp

  Søgne kommune har flere konkurranser for offentlig innkjøp. Firmaer bes å melde interesse via Doffin

  Les mer

 • Lave mobbetall i Søgne

  Vi har en visjon om null mobbing i Søgne skolene. Vi er ikke helt i mål, men på god vei sier kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland.

  Les mer

 • Søgne kommune søker elevombud

  Det er ledig prosjektstilling som elevombud i Søgne kommune.

  Les mer

 • Filminnspilling på Langenesveien

  Filmen skal brukes i Nullvisjonens holdningsskapende og forebyggende arbeid.

  Les mer

 • Åpningstider bibliotek påsken 2016

  Vil du låne spennende påskekrim eller annet nyttig lesestoff til påsken?

  Les mer

 • SvarUt og Digital postkasse

  Fra torsdag 3. mars sender Søgne kommune all post digitalt. Har du skaffet deg digital postkasse?

  Les mer

 • Ungdomsundersøkelse i Søgne 2016

  I perioden fra 29. februar til 18. mars vil Søgne kommune gjennomføre ungdomsundersøkelse

  Les mer

 • Nye nettsider

  Torsdag 3. mars lanseres nye nettsider i Søgne kommune

  Les mer

 • Positivt resultat for Søgne kommune

  Det foreløpige regnskapet for 2015 viser et netto driftsresultat på 37 mill. kroner for Søgne kommune.

  Les mer

 • Underskrev intensjonsavtale

  Ordførerne i Birkenes, Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne skrev 18. februar under intensjonsavtalen om å lage en ny kommune.

  Les mer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Publisert: 02.11.2015 10:03
Sist endret: 02.11.2015 10:03
 • Forbud mot åpen ild i skog og mark.

  Forbudet gjelder fra 15. april til 15 september.

  Les mer

 • Strandryddesesongen er i gang!

  Strandryddeuka er Norges største nasjonale dugnad og finner sted 29. april til 5. mai

  Les mer

 • Kommunal bolig til salgs

  Innholdsrik tomannsbolig i barnevennlig område, med 3 soverom, til salgs i Krogan 36.

  Les mer

 • Den grenseløse kulturskolen

  Kulturskolen går i front og er den første tjenesten som gjøres tilgjengelig for alle innbyggerne i nye Kristiansand. Mer enn 2000 elever får nå et stort og variert tilbud spredt på 27 ulike steder.

  Les mer

 • Tømming av tette tanker og septik i april

  Tømming av tette tanker fra boliger som nås med tankbil, vil bli utført i uke 14,15 og 16.

  Les mer

 • Invitasjon til kurs i biovarme

  Mandag 1. april arrangerer vi kurs i biovarme for deg som vurderer flisfyringsanlegg- eller vedkjel.

  Les mer

 • Søknadsfrist for treningstider i haller og gymsaler 2019-20

  Søknadsfristen er 1. april 2019.

  Les mer

 • Leie av båtplass

  Faktura for leie av båtplass i Solta kommunale småbåthavn er på vei

  Les mer

 • Eiendomsskatt 2019

  Eiendomsskatteliste 2019 er lagt ut til offentlig ettersyn.

  Les mer

 • Vil du være en gledesspreder i sommer?

  Vi gjentar suksessen fra i fjor med sommerjobb for ungdommer.

  Les mer

 • Arbeidet med ny E39

  Les mer om fremdriftsplanen og hvordan anleggsarbeidene vil kunne påvirke innbyggerne og omgivelsene, samt invitasjon til informasjonsmøte.

  Les mer

 • Aktivitetsvenn for demente

  Bli med å bidra til en bedre hverdag for kommunens seniorer.

  Les mer

 • Valg 2019: frist for listeforslag

  Frist for innlevering av listeforslag til kommunevalget 2019 er forskjøvet til 1. april 2019 kl. 12.00.

  Les mer

 • Voksenopplæring: Grunnskole/ Spesialundervisning

  Søknadsfrist hovedopptak skoleåret 2019/2020: 01.03.19.

  Les mer

 • Nav Søgne

  NAV Søgne holder stengt 15. februar.

  Les mer

 • Trafikksikkerhetskonferansen 2019

  Trafikksikkerhetskonferansen 2019 er i år 13. februar på Scandic Sørlandet. Påmelding innen 06. februar 2019

  Les mer

 • Tilbud fra Vest-Agder-Museet

  Gratis inngang til Vest-Agder-Museet for asylsøkere, flyktninger og familier berørt av fattigdom.

  Les mer

 • Søknadsfrist for tilskuddsordning innen integrering, psykisk helse og eldre for frivillige organisasjoner

  Søknadsfristen er 31. januar 2019

  Les mer

 • Drømmestipendet 2019

  Stipendordningen er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.

  Les mer

 • Julehilsen 2018

  Julehilsen fra ordføreren

  Les mer

 • - Ikke ta med barna på voksenfest

  Kommuneoverlegen oppfordrer til måtehold.

  Les mer

 • Nytt innbyggermagasin på vei hjem til deg

  Samtlige husstander i Søgne, Songdalen og Kristiansand får innbyggermagasin hjem i posten.

  Les mer

 • Brosjyre om egenberedskap

  Brosjyre om egenberedskap kommer nå ut til alle landets husstander.

  Les mer

 • Offentlig høring Årsbudsjett 2019 og Økonomiplan 2019 – 2022

  Økonomiplan 2019 – 2022 og Årsbudsjett 2019 legges ut til offentlig høring med frist 13. desember 2018 kl 12.00

  Les mer

 • Vannmåleravlesning 2018

  Nå er det på tide å lese av vannmåleren for alle husstander og hytter i Søgne kommune. Fristen er 20.12.2018

  Les mer

 • Kommunale eiendomsgebyrer 2019

  Søgne kommunestyret vedtok i møte 22.11.18 i sak 117/18 gebyrer for følgende tjenester:

  Les mer

 • Informasjon om vår nye kommunale barnehage

  Havåsen barnehage skal etter planen åpne i august 2019.

  Les mer

 • Tømming av tanker fra hytter og bolig på fastland og sjø

  Vil bli utført i uke 47, 48 og 49

  Les mer

 • Elevers rett til et trygt og godt skolemiljø

  En film for alle med interesse for utdanning i Aust- og Vest-Agder.

  Les mer

 • Endre veinavn

  Offentlig ettersyn og høring av nytt veinavn i Høllen

  Les mer

 • NAV Søgne

  NAV Søgne holder stengt tirsdag 6. november

  Les mer

 • Livslyst etter kreft

  Kurset - Livslyst når det røyner på, har påmeldingsfrist 26. oktober.

  Les mer

 • Cool Planning Utstilling

  Arbeidet er utstilt i biblioteket på rådhuset i Søgne fra 22. oktober til 02. november

  Les mer

 • Råd om egenberedskap

  Dette bør du ha som beredskapslager hjemme, i følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

  Les mer

 • Asfaltering i Fåmyråsen og Grønngjelet uke 42 og 43

  Arbeidet med å asfaltere nytt lag asfalt på Famyråsen og Grønngjelet begynner i slutten av uke 42

  Les mer

 • Oppheving av kokeanbefaling

  Vi har besluttet å oppheve anbefalingen av kokevarselet av drikkevann

  Les mer

 • Anbefaling om koking av vann

  Oppdatert informasjon om berørte områder etter brudd på vannledning i Toftelandsveien/Kleplandsveien

  Les mer

 • Brudd på vannledning

  Som et føre-var-prinsipp anbefaler kommunen at vann til drikking og matlaging gis et oppkok inntil ny beskjed blir gitt.

  Les mer

 • Adkomst til Helsehuset

  På grunn av pågående bygging av ny lekeplass på torget er nærmeste gangadkomst fra vest inn mot hovedinngang til helsehuset stengt.

  Les mer

 • Siste frist for gratis HPV-vaksine

  Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Tilbudet er for kvinner født 1991 eller senere.

  Les mer

 • Invitasjon til kulturaktører

  Nye Kristiansand inviterer kulturaktører til møte om tilskuddsordninger, mandag 8. oktober kl. 18.00 – 20.00 i Songdalen rådhus

  Les mer

 • Vedlikehold på hovedvannledningen til Langenes

  Arbeidet utføres i tidsrommet fra kl 09.00 til 18.00 torsdag 27.09.2018.

  Les mer

 • Fare for kraftig vind

  Meteorologisk institutt har utstedt farevarsel om svært kraftig vind, oransje nivå, gjeldende for fredag 21.09 i tiden 12.00-22.00.

  Les mer

 • Velkommen til Urban Lounge i Søgne rådhus

  En uformell samlingsplass for alle som ønsker å snakke og drømme om hvordan vår fremtid i nye Kristiansand kan se ut!

  Les mer

 • Refleksvester til alle barnehagebarn

  Nullvisjonen har i samarbeid med Repstad Anlegg gleden av å invitere alle barnehagebarn i Søgne til Tangvall mandag 24. september 2018.

  Les mer

 • Sommerlesfesten 2018

  Søgne Bibliotek inviterer til Sommerlesfest onsdag 19.09 kl 1730-1900

  Les mer

 • Nye åpningstider

  Byggesakskontoret innfører nye åpningstider fra og med 10.september 2018

  Les mer

 • Oppgraderingen av torvet på Tangvall

  Arbeidet er påbegynt

  Les mer

 • Åpen kontordag om kommuneplanen

  Onsdag 22. august har planavdelingen åpen kontordag fra kl. 0800 - 1700.

  Les mer

 • Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

  Etter en vekstsesong med ekstrem tørke, er det mange bønder som vil søke om erstatning for avlingssvikt.

  Les mer

 • Opphevelse av totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og utmark

  Totalforbudet på aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark oppheves.

  Les mer

 • Landbruket må høyne brannberedskapen

  Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen.

  Les mer

 • Tilskudd frivillige organisasjoner

  - søknadsfrist 31. august 2018

  Les mer

 • Tømming av tette tanker i august

  Utføres i uke 31, 32 og 33

  Les mer

 • Vannpost

  Drikkevann / dusj

  Les mer

 • Hagevanning

  Ingeniørvesenet innfører forbud mot bruk av vannspreder

  Les mer

 • Avlingssvikt

  Meld fra til kommunen dersom tørken og varmen ser ut til å gi betydelig avlingssvikt

  Les mer

 • Redusert åpningstid

  Byggesakskontoret vil ha redusert åpningstid frem til og med fredag 04.08.18

  Les mer

 • Gledesspredere

  Ungdom trenger arbeid, de eldre trenger aktivitet og kommunen trenger arbeidskraft. 30 ungdommer under 18 år jobber som gledesspredere i Søgne kommune

  Les mer

 • Postlister

  Les mer

 • Forbud å gjøre opp ild

  Brannsjefene i Agder har besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

  Les mer

 • Digital versjon av innbyggermagasinet

  Her er den digitale versjonen av juni-utgaven av innbyggermagasinet for nye Kristiansand.

  Les mer

 • Tilskudd til turstier

  Utlysning av midler til vedlikehold, opprusting og bygging av turstier og turveier i Søgne.

  Les mer

 • Byggesakskontoret stengt

  Byggesakskontoret holder stengt førstkommende fredag 22.juni fra kl. 11.30

  Les mer

 • St.Hans bål

  Værprognoser tyder på at det vil være forsvarlig å tenne opp St. Hans bål på enkelte steder

  Les mer

 • Kartlegger strømnettet på Agder

  Agder Energi Nett har satt i gang en omfattende kartlegging av lavspentnettet på Agder.

  Les mer

 • Ekstraordinært møte i formannskapet

  NY TID!  Formannskapet innkalles til ekstraordinært møte

  Les mer

 • Hei til Hav 2018

  Gratis folkefest for Søgne og Songdalen 17. juni

  Les mer

 • Møte i kommunestyre

  Søgne kommunestyre innkalles til møte torsdag 21. juni kl. 17.30

  Les mer

 • Tømming av tette tanker

  Tømming av tette tanker fra hytter som nås med tankbil, vil bli utført i uke 25, 26 og 27.

  Les mer

 • Skatteoppgjøret

  Når kommer skattepengene?

  Les mer

 • Hva er viktig for deg

  Hva er viktig for deg dagen markeres i hele landet 06. juni, også i Søgne

  Les mer

 • Informasjonsmøte

  Velkommen til åpent informasjonsmøte om ny statlig barnevernsinstitusjon i Søgne torsdag 07. juni kl. 19

  Les mer

 • Hagevanning i Søgne

  Hagevanning i Søgne tillates kun mellom kl. 19.00 og 23.00. Vi ber alle respektere disse tidene, om ikke kan det bli innført total forbud mot hagevanning

  Les mer

 • Bading frarådes

  Grunnet kloakkutslipp i Søgneelva frarådes det å bade på Høllesanden frem til og med 29. mai

  Les mer

 • Totalt bålforbud

  Brannvesenet har med bakgrunn i økende skogbrannfare nedlagt forbud om grilling/bål utendørs (unntak grilling i egen hage) fra og med i dag

  Les mer

 • Hytterenovasjon

  Etter en vinter med mye snø og tilhørende utfordringer er alle hytterenovasjonspunktene i Søgne åpnet

  Les mer

 • Kommunestyre 24.05.18

  Søgne kommunestyre innkalles til møte torsdag 24. mai kl. 17.30

  Les mer

 • Tour des Fjords i Søgne

  Verdens beste syklister i verdens vakreste omgivelser og 22. mai kommer de til Søgne

  Les mer

 • Bredbånd i distriktene

  Fra 2014 har det kommet en ny statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene.

  Les mer

 • Rådmannens ledergruppe

  Dette er kandidatene som er innstilt til rådmannens ledergruppe i Nye Kristiansand

  Les mer

 • Dårlig internettilgang eller mobildekning?

  Nå har du muligheten til både å bevise dette og til være med og påvirke fremtidens internett-tilgang.

  Les mer

 • Besøk av - Eldre- og folkehelseministeren ved Søgne omsorgssenter

  8. mai 2018 besøker Åse Michaelsen Søgne og får høre mer om et initiativ der enslige eldre samles for å spise sammen.

  Les mer

 • Program for 17. mai i Søgne 2018

  Årets program for 17. mai er klar.

  Les mer

 • Den store strandryddedagen 2018

  Vi oppfordrer privatpersoner, lag og foreninger til å plukke avfall i og ved vann og sjø hele året, men spesielt nå om våren.

  Les mer

 • Deler du og naboen brønn?

  Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres hos mattilsynet. Registering er gratis.

  Les mer

 • Kemnertjenestene slås allerede sammen!

  Som et ledd i den kommende kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Søgne og Kristiansand kommune allerede fra 1. april.

  Les mer

 • Startlån og tilskudd

  Søgne kommune har tilgjengelige midler til startlån, tilskudd til etablering og tilpasning for 2018

  Les mer

 • Tilskudd til rydding av beitegrunn

  Søknadsfrist settes til 1. mai. Det kan søkes på prosjekter som er påbegynt i 2018.

  Les mer

 • Søknadsfrist for treningstider i haller og gymsaler 2018-19

  Søknadsfristen er 6. april 2018.

  Les mer

 • Tømming av tette tanker og septik i april

  Gjennomføres i ukene 14 til 17

  Les mer

 • Endring i oppstart Plan- og miljøutvalgsmøtet 21.03.2018

  Plan- og miljøutvalget skal på befaring før møtet starter onsdag 21.03.2018.Ordinært møte har en forventet oppstart kl 09:30.

  Les mer

 • Sykle til jobben 2018

  Gratis for alle som bor eller jobber i Søgne kommune. Alle aktiviteter teller!

  Les mer

 • Alarmtelefon for barn og unge

  Alarmtelefonen 116 111 for barn og unge er nå tilgjengelig hele døgnet for innbyggere i Kristiansand, Søgne, Songdalen, Birkenes og Lillesand.

  Les mer

 • Internasjonal lunsj på Tangvall torv

  Nydelige retter fra forskjellige land. Fredag 16. mars kl. 11.00

  Les mer

 • Eiendomsskatt 2018 - offentlig ettersyn

  Nå kan du sjekke eiendomsskatten for 2018

  Les mer

 • Nytt tidspunkt for Plan- og miljøutvalget 28.02.2018

  Oppstart kl 0900 i kommunestyresalen.

  Les mer

 • Høring av navnesak

  Høring av navnesak som omfatter Skjeggåsen, Herøya, Kjærsveien, del av Repstad-veien og del av Svemmelandsveien

  Les mer

 • Forskerfabrikkens sommerskole i Søgne

  I samarbeid med Forskerfabrikken arrangerer Søgne kommunene sommerskole. Sommerskolene arrangeres på Nygård skole i uke 26 og uke 33

  Les mer

 • Sikring av barn i bil

  Nullvisjonen inviterer småbarnsforeldre, besteforeldre og andre som trenger å vite hvordan du kan sikre barn i bil.

  Les mer