Aktuelt

 • Sikring av barn i bil

  Nullvisjonen inviterer småbarnsforeldre, besteforeldre og andre som trenger å vite hvordan du kan sikre barn i bil.

  Les mer

 • Leif Hüberts Legat 2018

  Det deles ut midler til støttetiltak for unge og hjelp til humanitære og sosial innsats i Søgne kommune.

  Les mer

 • Eiendomsgebyrer 2018

  Gebyrer for Ingeniørvesenet og Arealenheten ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2017

  Les mer

 • Ungdomsprosjektet

  Vi har nå åpnet for påmelding til ungdomsprosjektet 2018 i alle kommuner som er tilsluttet Nullvisjonen.

  Les mer

 • Nasjonal pårørendeundersøkelse

  En nasjonal undersøkelse blant pårørende, uansett diagnose eller tilstand til den/de man er pårørende for.

  Les mer

 • Melding om renset utslipp

  Mandag 15.01.2018 vil renset avløpsvann slippes ut i Solta båthavn

  Les mer

 • Sommerjobbmesse

  Nav Søgne og Søgne Kommune arrangerer Sommerjobbmesse - onsdag 24. januar 2018

  Les mer

 • Tilskudd til frivillige organisasjoner

  Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner med søknadsfrist 31. januar 2018

  Les mer

 • Nyttårsaften 2017

  Velkommen til nyttårsmarkering på Årosveden og Eidsveden med stort felles fyrverkeri

  Les mer

 • Ny henteordning for plastemballasje

  Innsamling av plastemballasje starter i februar. Du får utdelt plastsekker. Avfall Sør henter plastemballasjen samme dag som papp og papir

  Les mer

 • Julehilsen fra ordføreren

  Det har vært mange positive ting i kommunen vår det siste året. Det har likevel vært et vanskelig år for mange i Søgne.

  Les mer

 • Trenger flere trygge fosterhjem for ungdom

  8 av 10 fosterforeldre sier de aldri ville vært foruten det å være fosterhjem.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning 2017

  Nå er det på tide å lese av vannmåleren for alle husstander og hytter i Søgne kommune. Fristen er 20.12.2017

  Les mer

 • Økonomiplan 2018-2021

  Les formannskapets innstilling til økonomiplan 2018-2021

  Les mer

 • Sms-varslinger fra kommunen

  Av og til kan det være behov for kommunen å varsle sine innbyggere ved vannstenging og arbeid på vann- og avløpsledningene.

  Les mer

 • Vannstegning tirsdag 21.november

  Gjelder Buheiveien og deler av Eikeheiveien.

  Les mer

 • Økonomiplan 2018 - 2021

  Kursen som ble satt i 2017-budsjettet holdes fast i rådmannens forslag til budsjett, men på investeringssiden foreslås det imidlertid relativt store endringer.

  Les mer

 • Fikk boligdrømmen oppfylt

  Rita Helene Hansen hadde lenge drømt om å få kjøpe sin egen bolig. Drømmen ble til virkelighet med startlån fra Husbanken.

  Les mer

 • Borgerlig vigsel

  Kommunene overtar borgerlige vigsler fra 1. januar 2018

  Les mer

 • Kontrollutvalget 31. oktober 2017

  Møtet i kontrollutvalget 31. oktober 2017 er avlyst

  Les mer

 • Gatelys

  Nå kan du melde inn feil og mangler på gatelys i Søgne kommune i vårt nye digitale feilmeldingssystem.

  Les mer

 • Store nedbørsmengder

  Fra fredag til søndag ventes mye nedbør i deler av Agder og Telemark.  Vær varsom, følg trafikkmeldinger og meld fra.

  Les mer

 • Refleksdagen

  Selv om du ser bilen ser ikke bilisten deg hvis du går uten refleks i mørket. 19. oktober er refleksdagen.

  Les mer

 • Rådmann for nye Kristiansand

  Camilla B Dunsæd instilles som prosjektleder og fremtidig rådmann for nye Kristiansand

  Les mer

 • Sluttedagen

  Tenker du på å slutte å røyke og snuse, men finner ikke den rette anledningen? Gjør et forsøk på Sluttedagen 23. oktober

  Les mer

 • Nye Kristiansand

  Nå finner du nyheter og informasjon om kommunesammenslåingen av Kristiansand, Søgne og Songdalen samlet på ett sted.

  Les mer

 • Bli bøssebærer

  Vil du være med å gå årets viktigste søndagstur? Bli bøssebærer for TV- aksjonen 2017 søndag 22. oktober.

  Les mer

 • Informasjon om flom

  De siste dagers nedbør gir begrenset fremkommelighet på veier i Søgne kommune

  Les mer

 • Valgresultat

  Søgne kommune har hatt 77,4 % fremmøteprosent under stortingsvalget 2017

  Les mer

 • Gratis sjøfugljakt

  Åpen gratis jakt på sjøfugl, kråke og mink på fra 10. september

  Les mer

 • Prosjektplan Nye Kristiansand

  Fellesnemnda for Nye Kristiansand har vedtatt en rekke strategiske grep for videre arbeid

  Les mer

 • Åpning av Lunde skole

  Torsdag 24. august er det offisiell åpning av Lunde skole

  Les mer

 • Jeg kjører grønt

  Jeg kjører grønt 2017 starter 28. august

  Les mer

 • Stengt vei

  Tråneveien nord for Trånevannet holder stengt torsdag 24. august i perioden kl. 08.30 - 17.00

  Les mer

 • Tilskudd

  Tilskuddsordning for frivillige organisasjoner. Søknadsfrist 31. august 2017:

  Les mer

 • Skolestart høsten 2017

  Elever og foreldre ønskes vel møtt til nytt skoleår. Første skoledag er torsdag 17. august

  Les mer

 • Forhåndsstemming valg 2017

  Forhåndsstemming foregår i perioden fra 10. august 2017 til 08. september 2017.

  Les mer

 • Stortingsvalget 2017

  Her kan du stemme på valgdagen 11. september 2017

  Les mer

 • Glimt av hverdagen

  Søgne kommune ønsker å gi et glimt inn i hverdagen og oppgavene til noen av de mange avdelingene i kommunen.

  Les mer

 • Hagevanning

  Søgne kommune har hagevanningsrestriksjoner vår og sommer. Hagevanning tillates kun mellom kl. 19.00 - 23.00

  Les mer

 • Første møte i fellesnemda

  Fellesnemnda går nå i gang med å ansette prosjektleder for sammenslåingen og framtidig rådmann i den nye kommunen.

  Les mer

 • Søgne på topp

  Søgne kommune rangeres som en av landets beste kommuner i Kommunebarometeret

  Les mer

 • K3 møter på nett TV

  Kristiansand, Søgne og Songdalen har felles møte om sammenslåingen. Møtet sendes på nett-TV.

  Les mer

 • K3 forhandlere møtes

  Navnet på den nye kommunen blir Kristiansand, det skal sitte 71 i det nye bystyret og fellesnemnda skal bestå av 31 medlemmer

  Les mer

 • Digital radio

  21. juni slukkes NRKs radiokanaler på FM. De kommersielle, riksdekkende kanalene følger etter 15. september

  Les mer

 • Tømming av tette tanker

  Juni/juli tømming av tette tanker fra hytter på fastland.

  Les mer

 • Ekstraordinært kommunestyre

  Innkalling til ekstraordinært kommunestyremøte 12. juni i forbindelse med kommunereformen

  Les mer

 • Øvelse Gjallarhorn

  8. - 14. juni vil Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 gjennomføre årets hovedaktivitet i Kristiansandsområdet.

  Les mer

 • Midler til OpenMind

  OpenMind har søkt midler og fått inn hele 115 000,- Hva skal pengene brukes til?

  Les mer

 • Moped og MC dag med opplæring

  Nullvisjonen har gleden av å invitere ungdom til Vamoen motorsport bane i Finsland tirsdag 6. juni kl. 1800

  Les mer

 • Stolt rådmann

  Rådmannen er stolt og takker alle ansatte etter dialogmøte med fylkesmannen

  Les mer

 • Kommunestyret

  Møte i Søgne kommunestyre onsdag 24. mai 2017

  Les mer

 • Lokaldemokrati undersøkelse

  Hvordan opplever du lokaldemokratiet?

  Les mer

 • 100 meters beltet

  Endret tolkning av reglene for bygging innenfor 100-metersbeltet langs sjøen.

  Les mer

 • Den store strandryddedagen

  Ta med god humør, hansker og søppelsekker. Lørdag 6. mai går den store strandryddedagen av stabelen.

  Les mer

 • Årsmelding 2016

  Søgne kommunes årsmelding og regnskap for 2016 behandles i kontrollutvalget 16. mai og kommunestyret 22. juni

  Les mer

 • Ferie for alle

  Røde Kors tilbyr gratis sommeropphold for barn i alderen 11 - 14 år 3 - 7 juli på Kragerø Resort

  Les mer

 • Trekkfuglene kommer

  Mattilsynet trenger hjelp av deg for å ta fugleinfluensaprøver

  Les mer

 • Tømming av tanker

  I april blir det tømming av tette tanker og septik tanker i Søgne kommune

  Les mer

 • Medarbeiderundersøkelse

  Søgne kommune har motiverte og fleksible ansatte

  Les mer

 • Skattemelding 2016

  Selvangivelsen bytter navn til skattemelding. Se skattemeldingen fra 04. april

  Les mer

 • Kick off

  Invitasjon til ungdom i aldersgruppen 8. - 10. klasse. 26.-30. juni

  Les mer

 • Produksjonstilskudd i jordbruket

  Søgne kommune inviterer til informasjonsmøte om nytt system for produksjonstilskudd.

  Les mer

 • Digitalisering og miljø

  Søgne kommune sender post digitalt som både sparer penger og miljø. Har du digital postkasse?

  Les mer

 • Treningstider 2017 - 2018

  Søknadsfristen for trening og arrangementstider sesongen 2017 - 2018 er 20.april 2017

  Les mer

 • Selvangivelsen bytter navn

  Selvangivelsen bytter navn til skattemelding.

  Les mer

 • Tilskudd for bredbåndsutbygging

  Søgne kommune vurderer å søke om tilskudd til utbygging av bredbånd

  Les mer

 • Eiendomsskattelister 2017

  Skattelister for eiendomsskatt for 2017 er klare

  Les mer

 • Forskrift for husholdningsavfall

  Høring av forslag til revidert forskrift for husholdningsavfall i Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

  Les mer

 • Åpen dag ny E39

  Onsdag 1. mars inviterer Nye Veier til åpen dag om ny E39

  Les mer

 • Helsefremmende hjemmebesøk

  Skal skape økt trygghet til eldre for en aktiv og meningsfylt hverdag.

  Les mer

 • Send sikker elektronisk post

  Nå kan du sende brev og dokumenter til Søgne kommune elektronisk og helt sikkert

  Les mer

 • Hva gjør egentlig kommunen?

  Har du noen gang tenkt over hva kommunen gjør?

  Les mer

 • Søgne er en smart kommune

  Søgne er en foregangs kommune i Norge innenfor digitale og tekniske løsninger

  Les mer

 • Detaljregulering for Høllen

  Arbeidet med detaljplanen i Høllen avsluttes

  Les mer

 • Innmeldingsfrist 1. klasse

  Minner om at innmeldingsfristen for førsteklassinger er satt til 1. Februar for skoleåret 2017/2018

  Les mer

 • Delshir Asaad fra tv-serien "Flukt" på NRK

  Delshir Asaad har vært med i dokumentaren Flukt som går på NRK.

  Les mer

 • Lag og foreningsoversikt

  Alle som søker kulturmidler, treningstider og arrangementstider må registreres i lag og foreningsoversikten

  Les mer

 • Kurs til næringsdrivende

  Skatteetaten tilbyr gratis kurs til næringsdrivende i Søgne kommune

  Les mer

 • Frikort for helsetjenester

  Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester.

  Les mer

 • Nyttårsaksjonen 2017

  Invitasjon til nyttårsaksjonen 05.01.2017. En markering av alvorlige ulykker på vegene.

  Les mer

 • Orientering

  Målet er et bedre samarbeid gjennom rolleavklaringer og spilleregler.

  Les mer

 • Klimakampanje del 3

  Klimaråd for husstander i Søgne. Ukens tema forbruk i norske hjem

  Les mer

 • Skattekort 2017

  Nå kan du sjekke skattekortet ditt for 2017

  Les mer

 • Klimakampanje del 2

  Klimaråd for husstander i Søgne. Ukens tema energibruk i hjemmet.

  Les mer

 • Klimakampanje

  Klimaråd for husstander i Søgne. Ukens tema utslipp fra privat persontransport

  Les mer

 • Økonomiplan 2017 - 2020

  Les formannskapets innstilling til økonomiplan 2017 - 2020

  Les mer

 • Revisjon av kommuneplanen

  Søgne kommune har startet opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

  Les mer

 • Vannmåleravlesning 2016

  Nå er det på tide å lese av vannmåleren for alle husstander og hytter i Søgne kommune. Fristen er 20.12.2016

  Les mer

 • Tømming av tanker

  Tømming av tanker fra hytter og bolig på fastland og sjø

  Les mer

 • Ny kommunalsjef helse og omsorg

  Svein Resset er ansatt som ny kommunalsjef for helse og omsorgsektoren i Søgne kommune

  Les mer

 • Økonomiplan 2017 - 2020

  Rådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020 foreslår relativt små endringer og store investeringer.

  Les mer

 • Samhandlingsrapport

  Kommuneledelsen har satt i verk tiltak for å sikre et bedre tverrfaglig samarbeid.

  Les mer

 • Gratis HPV vaksine

  Søgne helsestasjon tilbyr gratis HPV vaksine til alle kvinner fra november 2016.

  Les mer

 • Fra ide til marked for landbruket

  Innovasjon Norge Agder inviterer bønder og landbruksgründere til seminar

  Les mer

 • Refleksdagen

  Torsdag 20.10.2016 er det den nasjonale refleksdagen og Nullvisjonen markerer denne.

  Les mer

 • Ny sentral kartdatabase

  Søgne kommune er den første kommunen i landet som tar i bruk sentral kartdatabase.

  Les mer

 • Regionsvinnere i beintøft

  Klasse 7A ved Langenes skole er kåret til regionsvinnere i beintøft konkurransen 2016

  Les mer

 • Hurtigladestasjon på Tangvall

  Det er nå mulig å søke om tilskudd til utbygging av hurtigladestasjon på Tangvall.

  Les mer

 • Informasjonsmøte

  Informasjonsmøte om produksjonstilskudd og gjødslingsplan mandag 10. oktober kl. 19.00

  Les mer