Gravearbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Ved graving som kan komme i konflikt med kabler og rørledninger skal det søkes om gravetillatelse til Søgne kommune.

Gravemelding

Tiltakshaver skal sende gravemelding. Kommunen vil vanligvis kreve varslingsplaner for å ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet og arbeidsmiljø.

Søknad om gravetillatelse

Søknad om gravetilltalese

Ferdigmelding for gravemelding

Skal det graves i riks- og fylkesveg må Statens vegvesen i Vest-Agder også kontaktes.

Graving i offentlig vei og forurenset grunn

Du må vurdere om grunnen kan være forurenset i området som skal bebygges. Du må også kartlegge hva som eventuelt har vært av tidligere aktivitet i området. 

Mer informasjon om forurenset grunn finner du på Miljødirektoratets side om forurenset grunn.

Områder der man kan forvente forurensning i grunnen er ved nedlagte
  • avfallsdeponi
  • bensinstasjoner
  • bilverksted
  • galvaniseringsverksted
  • gartneri
  • impregneringsverk
  • skipsverft
  • skraphandlere
  • tankanlegg
  • annen industri

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Vakttelefon veg, vann og avløp 970 32 668. Åpningstider vakttelefon alle dager 15.30 - 08.00

Finn ansatt


Publisert: 03.12.2015 10:21
Sist endret: 03.12.2015 10:28
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555