Frisklivssentralen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Frisklivssentralen er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid.

Frisklivssentralens tilbud er spesielt rettet mot personer som har økt risiko for sykdom eller har en diagnose hvor fysisk aktivitet, endret kosthold og røykeslutt har en forebyggende effekt.

Frisklivssentralen er et tilbud for beboere i Søgne kommune og Songdalen kommune, og tilbudet kan benyttes fritt mellom de to kommunene

Hvorfor frisklivssentral?

Dagens helseutfordringer krever økt forebyggende innsats. Frisklivssentralen er en viktig forebyggende helsetjeneste som tilbyr kunnskapsbasert og effektiv hjelp til å endre levevaner og mestre sykdom og helseplager.

Frisklivsresepten

Frisklivsresept er et tilbud til deg som ønsker hjelp til endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk.  Vi ønsker å veilede deg til å finne din motivasjon til sunnere vaner. Små justeringer i dine levevaner kan føre til en bedre hverdag. Sammen setter vi mål og jobber mot dette! Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit. Frisklivsresepten kan du få gjennom henvisning fra fastlegen, NAV, spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten eller du kan selv ta kontakt med oss. Tilbudet videre tilpasses ditt behov, med blant annet treningsgrupper, kurs og individuelle veiledningssamtaler.

Frisklivsresept

Treningsgrupper

Gruppetrening

Gruppetreningen foregår utendørs to ganger pr uke.  Vi er opptatt av at nivået på treningene skal være tilpasset din form men samtidig også gi deg nok utfordring til å få god effekt. 

Pris

Tolv uker oppfølging inkludert treningsgruppe to ganger pr uke: kr 300,-

Hva skjer når reseptperioden er slutt?

Etter 12 uker evalueres perioden. Vi er behjelpelige med å finne en ordinær aktivitet du kan fortsette i. Det er viktig for oss at de endringene du gjør her hos oss opprettholdes. Vi vil deretter sende en tilbakemelding til fastlegen din om hvilke mål som ble satt, effekten av dette og opplegget videre.

Kvinnetrening - Treffen

Treffen er et gratis tilbud for kvinner som ønsker å trene sammen med andre. Du som er ny i Norge er spesielt velkommen.

Etter trening drikker vi kaffe og te sammen og blir kjent. Noen ganger blir det også undervisning om temaer knyttet til kosthold og helse.

Oppstart onsdag 24. august 2016

Sted: 3. etasje på helsehuset, Tangvall.

Tidspunkt: Onsdager kl. 12-13.30 (følger skoleåret). 

Instruktør: Joyce Kapasango

For mer informasjon kontakt:

Diakon Søgne menighet: Silje Vesterfjell, tlf 992 94 604

Instruktør: Joyce Kapasango, tlf. 452 49 905

Frisklivssentralen: Karen Kristine Tønnessen, tlf. 907 73 030, e-post: frisklivssentralen@sogne.kommune.no

Kurs

Bra mat

Bra mat er et inspirasjonskurs for å få til varig endring av matvaner og matvarevalg. ​Det er basert på helsedirektoratets anbefalinger for ernæring. Kurset gir deg en introduksjon i endring av levevaner og forslag til hvordan du kan begynne prosessen med å endre kostvaner

Tilbudet er gruppebasert og endringsrettet. Kurset er ikke behandlingsfokusert og erstatter ikke individuell oppfølging fra autorisert helsepersonell.

Pris

Fem kursøkter a to timer. Pris 250,- inkludert

Oppstart: 02. november kl. 13.30 - 15.30

Sted: Undervisningsrommet Songdalsveien 60

Påmeldingsfrist: 24. oktober frisklivssentralen@songdalen.kommune.no

Nyttige lenker

Helsenorge

Tobakksfri

Tobakksfri er et kurstilbud til deg som ønsker å slutte å røyke eller snuse. Kurset går over 6 kurskvelder. De tre første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber vi med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen.

Mange opplever at det er lettere å bli tobakksfrie sammen med andre. Kurset er basert på metoden motiverende samtale.

Pris 250,- inkludert kursmateriell

Oppstart 23. oktober 2017 kl. 17.30 - 19.00

Varighet: 6 uker

Sted: Undervisningsrom Søgne omsorgssenter

Påmedling frist 16. oktober: frisklivssentralen@sogne.kommune.no eller telefon 907 73 030

Nyttige lenker

Helsenorge

Søvnkurs

Kurset er for personer som strever med søvn og ønkser veiledning og tips til å sove bedre.

Pris: Gratis

Oppstart 7. mars 2017 kl. 14.00 - 15.30

Varighet: 3 uker

Sted: Noden senter 2. etasje

Påmeldingsfrist 28. februar på telefin 482 35 046 eller e-post annette.haugjord@songdalen.kommune.no

KID- Kurs i mestring av depresjon

Opplever du nedstemthet og/eller depresjonssymptomer som går ut over livskvalitet og funksjonsevne? KID-kurset er for deg som ønsker å ta tak i disse symptomene for få en bedre hverdag. Her vil du møte andre i samme situasjon som deg.

KID står for "kurs i mestring av depresjon" og tar sikte på å:

 • Forkorte varigheten på depresjonen
 • Redusere intensiteten på symptomene og gjenvinne tapte funksjoner
 • Forebygge depresjonen ved at du blir klar over dine egne signaler og kjennetegn
 • At du selv skal kunne håndtere nedturer og bryte negative tankemønstre

Du trenger ikke henvisning fra lege for å delta på kurset.

Pris

Kurset går over 8 samliger på 2,5 timer. Pris 500,- som dekker kursmateriell og kaffe/te.

Nyttige lenker

Rask psykisk hjelp

Læring og mestring innen helse

KIB – Kurs i mestring av belastning

Kurset er utarbeidet for personer som har behov for å bedre evnen til å mestre belastninger knyttet til både helse, arbeid og privatliv. Eksempler på belastninger kan være:

 • Tidspress
 • Konflikter
 • For mye/for lite utfordringer
 • Mobbing og krenkelser
 • Problemer i mellommenneskelige forhold
 • Sykdom/helseproblemer
 • Livskriser

Kurset er basert på kognitiv teori og blir ledet av godkjente kursledere.

Kurset er på 8 samlinger, med 2 oppfølgingssamlinger. Pris 500,- som dekker kursmateriell og kaffe/te.

Oppstart: Onsdag 01.02.2017 kl. 13.00 - 15.30

Sted: Søgne omsorgssenter

Påmelding: karen.tonnessen@sogne.kommune.no eller telefon 907 73 030

Nyttige lenker

Knutepunkt sørlandet

Veien videre

Kurset er et livstilskurs for deg med overvekt og fedme. Kurset passer deg som:

 • Har KMI over 30
 • Alder 18 +
 • Opplever at overvekt er en belastning i hverdagen
 • Ønsker økt bevissthet rundt egne vaner
 • Ønsker å legge om til en sunnere og mer aktiv livvstil

Kurset er på 12 samlinger. Pris 250,- som deller kursmateriell og enkel servering

Oppstart: 01.03.2017 kl. 14.00 - 16.00

Sted: Songdalstunet

Påmelding: stine.sandnes.henriksen@sogndalen.kommune.no eller telefon 4680 55 042

Læring og mestringskurs

Knutepunkt Sørlandet kommunene samarbeider om lærings og mestringstilbud til blant annet personer som har KOLS, diabetes 2, lettere psykiske lidelser og mestringskurs på tvers av diagnoser. Alle kursene er tilgjengelige for alle innbyggerne i de syv kommunene.

Læring og mestringskurs

Diabetes type 2

Står du i fare for å få eller har du diabetes type 2? Søgne kommune har tilbud til deg som ønsker å mestre hverdagen bedre med diagnosen. Her får du muligheten til å møte andre i samme situasjon.

Diabeteskurset er for deg som

 • har diabetes type 2 eller deg som står i fare for å utvikle diabetes
 • vil lære mer om diabetes type 2
 • ønsker å møte andre i samme situasjon
 • bor i kommunene: Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes, Lillesand og Kristiansand
 • er pårørende og som ønsker å lære mer om diabetes type 2

Pris 250,- inkludert kursmateriell

Oppstart: 4. mai

Sted: Undervisningsrom Søgne omsorgssenter

Påmelding: aase.rhode.poulsen@sogne.kommune.no

Frist: 25. april 2016

Nyttige lenker

Helsenorge

Diabetesforbundet

KOLS-kurs

Kolskurset er et kurs som inneholder undervisning, erfaringsutveksling og noe trening. Dette er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om kols. Temaene vi tar opp røykeslutt, fysisk aktivitet, kosthold og mestring av daglige situasjoner.

Kolskurset er for deg som

 • har symptomer på kols eller har fått diagnosen kols
 • bor i kommunene: Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand
 • pårørende som ønsker å lære mer kols

Pris 250,- inklduert kursmateriell

Oppstart: 18. sepember 2017 og 4 kurskvelder

Sted: Søgne omsorgssenter, undervisningsrimmet

Påmedling frist 11. septenber: frisklivssentralen@sogne.kommune.no eller telefon 907 73 030

 

Nyttige lenker

Helsenorge

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Lover og regler

Aktuelle lover og regler

Kontaktinformasjon

Frisklivssentralen Søgne og Songdalen 90773030 eller ring servicetorget på telefon 38055555. Servicetorget holder åpent mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt

Facebook

Følg Frisklivssentralen på facebook.


Publisert: 09.12.2015 14:52
Sist endret: 09.12.2015 14:53
Frisklivssentralen

Besøksadresse:

Rådhusveien 5
4640 Søgne

Telefon: 38055555

Kontaktperson: Frisklivssentralen

Telefon: 90773030